24.03.2011

Wsparcie franczyzodawcy

Brand New Products, sieć outletów z markową odzieżą, wdrożyło nowy system pomocy dla licencjobiorców.

System Doradztwa Wiedzy Praktycznej polega na szkoleniu franczyzobiorców z zakresu zarządzania placówką Brand New Products. Przeprowadzają je doradcy wewnętrzni, rekrutowani spośród franczyzobiorców sieci z minimum dwuletnim stażem oraz wieloletni pracownicy firmy. Są to ludzie zorientowani w specyfice biznesu Brand New Products oraz branży odzieży outletowej. Znają mechanizmy działania rynku i potrafią szybko reagować na zmieniające się tendencje, w przeciwieństwie do nowych franczyzobiorców, którzy dopiero debiutują w biznesie.

Zdjęcie punktu systemu Brand New Products

Sklepy pod marką Brand New Products mają charakter multibrandowy. Zwykle działają w lokalach o powierzchni od 20 m2 do 150 m2. Na zatowarowanie, licencję i meble trzeba wydać co najmniej 30 tys. zł.

Z Systemu Doradztwa Wiedzy Praktycznej mogą skorzystać wszyscy franczyzobiorcy Brand New Products. Usługa jest bezpłatna i stanowi część pakietu pomocowego firmy. Partnerzy mogą korzystać z niej w każdej chwili, na własne życzenie. Ofertę pomocy może złożyć również centrala firmy, gdy uzna to za konieczne.

- System doradztwa ma pomóc w utrzymaniu rentowności placówek licencyjnych. Pomoc przydaje się szczególnie młodym partnerom, którzy dopiero wdrażają się w biznes. Mogą wtedy korzystać z pomocy bardziej doświadczonych kolegów franczyzobiorców i naszych pracowników, którzy wyjaśnią jak unikać kłopotów i zwiększać wydajność sklepu - mówi Paweł Bryniarski, prezes Brand New Products.

Warunkiem włączenia placówki sieci do Systemu Doradztwa Wiedzy Praktycznej jest identyfikacja potrzeb konkretnego partnera. Podstawą opracowania indywidualnego programu wsparcia są wyniki analizy.

- Szkolenia odbywają się w trybie ciągłym lub okazjonalnie. Jest to uzależnione od oceny wyników placówki. Partnerzy mogą korzystać z konsultacji w swoim punkcie handlowym lub w centrali firmy – dodaje Paweł Bryniarski.

(mk), (dw)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0