13.05.2011

Moda wychodzi na prostą

Redan podał wyniki za pierwszy kwartał 2011, tym razem lepsze wyniki osiągnął segment modowy spółki.

W pierwszym kwartale tego roku skonsolidowana wartość przychodów netto wyniosła 76,6 mln zł i wzrosła o 14 proc. w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Grupa może być też zadowolona z marży handlowej, która wzrosła o 21 proc. i przyniosła spółce 34,2 mln zł. Pierwszy kwartał tego roku Redan zakończył stratą w wysokości 2,3 mln zł, jednak w opinii zarządu spółki wyniki te nie są w pełni porównywalne z ubiegłorocznymi, wówczas spółka również zanotowała 2,3 mln zł starty. W tym roku wystąpiły koszty, które w poprzednim roku obciążyły kolejne kwartały (koszty inwentaryzacji w sieci Textillmarket, działania marketingowe), spółka musiała również wypłacić odprawę odchodzącemu członkowi zarządu – Piotrowi Kulawińskiemu.

Kobieta w ubraniu Top Secret.

Sieć sklepów rozwijanych przez spółkę Redan liczy ponad 400 placówek.

- Chociaż pierwszy kwartał tego roku nie był najbardziej sprzyjający, jesteśmy zadowoleni z uzyskanych wyników - mówi Bogusz Kruszyński, prezes zarządu Redan S.A. - Rezultaty uzyskane w okresie styczeń-kwiecień potwierdzają realność prognozy na cały 2011 rok, która zakłada zysk netto w wysokości 14 mln zł.

Tym razem prymusem okazał się sektor modowy, gdzie działają takie marki jak Top Secret, Troll i DryWash. W pierwszych trzech miesiącach tego roku sprzedaż osiągnęła 39,6 mln zł i wzrosła o 22 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2010. Spółka osiągnęła też marżę handlową w wysokości 20,1 mln zł, czyli 29 proc. więcej niż przed rokiem. Sprzedaż w sektorze dyskontowym za pierwszy kwartał 2011 wyniosła 36,9 mln zł, czyli o 11 proc. więcej niż przed rokiem. Marża handlowa to 14,6 mln zł, tu spółka zanotowała 15 proc. wzrost. W porównaniu do pierwszego kwartału 2010 o jedną trzecią wzrosły koszty sprzedaży i zarządu.

Grupa Kapitałowa Redan podała też wyniki uwzględniające bardzo dobry dla branży kwiecień. W sektorze modowym sprzedaż wzrosła o 85 proc. rok do roku, a w sklepach porównywalnych o 63 proc. podobną dynamikę mają wzrosty marży wartościowej, które wynosiły odpowiednio 63 proc. i 48 proc. Dobrą koniunkturę w kwietniu nakręcały przede wszystkim Święta Wielkiej Nocy, do dobrych wyników przyczyniły się również relatywnie niskie ubiegłoroczne wyniki.

(mak)