Liczba placówek zarządzanych przez sieci franczyzowe Emperii wynosi 4158.
Piątek
27.05.2011
Grupa Handlowa Emperia podała wyniki za pierwszy kwartał tego roku.
 

Grupa Handlowa Emperia to jedna z największych polskich firm z branży artykułów FMCG. W pierwszym kwartale 2011 roku osiągnęła ona przychody ze sprzedaży wyższe o 5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przychód ten wyniósł 1,46 mld zł, zaś zysk netto wypracowany przez grupę to 11,27 mln zł. W porównaniu do 2010 roku zysk netto jest z kolei niższy o 9,3 proc.

W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku działania Emperii koncentrowały się przede wszystkim na procesie due diligence przeprowadzanym w związku z umową zawartą z Eurocash SA. Na jej mocy Eurocash nabędzie akcje i udziały spółek prowadzących działalność w ramach Grupy Dystrybucyjnej Tradis. Intencją stron umowy jest zamknięcie transakcji do końca czerwca b.r. po otrzymaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

- Obecnie Grupa Handlowa Emperia przygotowuje się do prowadzenia działalności w nowych warunkach, wynikających z umowy inwestycyjnej zawartej ze spółką Eurocash - mówi Artur Kawa, Prezes Zarządu Emperii. - Natychmiast po zrealizowaniu transakcji z Eurocash zaprezentujemy nową strategię Emperii.

W pierwszym kwartale tego roku Emperia postawiła na sieci, które rozwija samodzielnie, czyli na Stokrotki i delikatesy Delima. Od początku 2010 przybyło sześć nowych Stokrotek. Rośnie też liczba sklepów franczyzowych rozwijanych przez Detal Koncept, spółkę zależną Emperii.

- W pierwszym kwartale do sieci przystąpiło ponad 40 nowych franczyzobiorców. Dodatkowo wielu partnerów, którzy prowadzą już z nami sklep decydowało się na otwarcie kolejnych Groszków. Placówki pod szyldem Groszek otwieramy we wszystkich regionach kraju, zarówno w małych miejscowościach, jak i dużych aglomeracjach. Zaufało nam już ponad 1100 właścicieli sklepów - mówi Marcin Jeżyna, wiceprezes zarządu spółki Detal Koncept, organizatora sieci Groszek. - Koncentrujemy się nie tylko na pozyskiwaniu nowych franczyzobiorców, ale także na umacnianiu i rozwijaniu współpracy z naszymi partnerami. Najbardziej ambitnym franczyzobiorcom, którym zależy na podnoszeniu standardów swoich placówek, dedykujemy program „Złoty Groszek”.

(boa, mak)


Bolesław Adamiec, dziennikarz
Bolesław Adamiec
dziennikarz