25.07.2011

WSI wyprzedza branżę

- O wsparciu ze strony WSI opowiada Mateusz Wisła, franczyzobiorca sieci.

Czym WSI różni się od krajowych firmy z branży marketingu internetowego?
WSI i jej franczyzobiorcy działają globalnie. Firma posiada 1,5 tys. lokalnych przedstawicielstw w 87 krajach. Wszystkie oddziały łączy zintegrowany system komunikacji, który umożliwia szybki kontakt z partnerami na całym świecie i specjalistami korporacji. Istotą współpracy z WSI jest międzynarodowa kooperacja franczyzobiorców przy projektach oraz wzajemna wymiana doświadczenia i wiedzy. Franczyzobiorcy polecają sobie nawzajem klientów, dzięki czemu ich działalność wykracza poza granice własnego kraju. Ponadto dostęp do wiedzy eksperckiej oraz współpraca franczyzobiorców z szerokim zapleczem partnerów stawia WSI w pozycji lidera w branży.

Mateusz Wisła, franczyzobiorca sieci WSI.

Mateusz Wisła, franczyzobiorca sieci WSI.

Na jakie wsparcie ze strony WSI może liczyć franczyzobiorca?
Centrala WSI w Kanadzie oferuje system szkoleń dla franczyzobiorców. Nowi partnerzy, po miesięcznym wstępnym szkoleniu, zostają włączeni do kwartalnego programu Quick Start Program. Szkolenie odbywa się pod okiem osobistego trenera i ma na celu wdrożenie partnera w system WSI oraz wnikliwe zapoznanie go z branżą. Ponadto firma organizuje cykliczne konferencje; raz w tygodniu spotkania online, spotkania kwartalne w Wielkiej Brytanii oraz raz na pół roku konferencje całej organizacji w USA i w Europie. Stałą pomoc oferuje Mentorship Program, który umożliwia konsultacje z ekspertami WSI dot. różnych obszarów prowadzenia działalności.

Rozmawiała (mk)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0