20.10.2011

Doradztwo i zarządzanie w pakiecie

DGE Bruxelles pomaga uzyskać dofinansowanie z UE i zarządza realizacją projektu przez cały okres jego trwania.

DGE Bruxelles działa na rynku europejskim od 15 lat, a w Polsce od 2005 roku. Firma doradcza poszukuje franczyzobiorców w województwach, w których nie ma jeszcze swoich partnerów, czyli w Wielkopolsce, na Lubelszczyźnie, Podlasiu, Warmii i Mazurach. Pracownicy 17 biur franczyzowych zajmują się wyszukiwaniem optymalnego źródła finansowania dla planowanych przedsięwzięć.

Rozmowa przedsiębiorcy z klientami.

Klientami są nie tylko już istniejące firmy, ale również nowo powstałe przedsiębiorstwa, szkoły, uczelnie wyższe, zakłady opieki zdrowotnej, instytuty naukowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

– Obok pomocy w aplikowaniu o środki unijne coraz częściej zaczynamy świadczyć usługi związane z zarządzaniem i rozliczaniem projektów, które otrzymały dofinansowanie. W obliczu kryzysu pociągającego za sobą trudności z uzyskaniem wsparcia od sektora publicznego lub kredytu bankowego, środki unijne w wielu przypadkach są dla naszych klientów jedyną szansą na skuteczną realizację planów inwestycyjnych – mówi Magdalena Macioszek, dyrektor biura DGE Bruxelles Polska.

Lokale, w których mieszczą się franczyzowe biura firmy, to najczęściej biurowce oraz domy mieszkalne, przystosowane do prowadzenia działalności gospodarczej. Placówka nie musi znajdować się w centrum miasta. Jej optymalna powierzchnia to 40-60 m2, jednak wszystko zależy od liczby pracowników.

Franczyzobiorca DGE Bruxelles powinien legitymować się wyższym wykształceniem, nie może być karany musi również osobiście angażować się w pracę biura. Doświadczenie w zakresie dotacji unijnych nie jest konieczne, bo franczyzodawca zapewnia 10-dniowe szkolenie w tym zakresie. Partnerzy otrzymują także bazę danych z informacjami o dostępnych programach pomocowych oraz wsparcie w trakcie realizowania procedury aplikacyjnej swoich klientów. Całkowita inwestycja w biuro doradcze DGE Bruxelles wynosi ok. 60 tys. zł, przy czym opłata wstępna w wysokości 40 tys. zł może zostać rozłożona na cztery raty.

(dw)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0