14.11.2011

Franczyza rozpali serca

Poprzez franczyzę można popularyzować nie tylko dochodowe biznesy, ale również działalność aktywizującą osoby niepełnosprawne.

Pomysł na popularyzowanie działalności pożytecznej społecznie poprzez franczyzę przywędrował do nas z zachodu Europy - w Niemczech funkcjonuje sieć supermarketów CAP, zaś w Szwajcarii, Niemczech i Belgii rozwijana jest sieć producentów podpałki K-Lumet. Do Polski podpałka K-Lumet dotarła dzięki Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z Jarosławia. Stowarzyszenie posiada wyłączne prawa do jej produkcji i sprzedaży na terenie naszego kraju oraz możliwość budowania sieci poprzez odsprzedaż innym zainteresowanym części praw do produkcji. K-Lumet powstaje aktualnie w Jarosławiu, Starych Oleszycach i Krośnie. Ponadto prowadzone są zaawansowane rozmowy z trzema organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Warmii i Mazur.

Pracownik produkujący podpałkę do grilla K-Lumet.

Podpałkę do grilla K-Lumet wytwarzają osoby niepełnosprawne umysłowo. Koncept ma zapewnić nie tylko zysk, ale przede wszystkim stabilne miejsca pracy.

- Na korzyść tego konceptu przemawia technologia wytwarzania podpałki, jej walory ekologiczne (powstaje z resztek drewna żywicznego, tekturowych rolek po papierze toaletowym, wosku pochodzącego ze zbiórek publicznych resztek świec) i praktyczne (łatwość użycia i gwarantowana skuteczność) oraz fakt, że w procesie produkcyjnym mogą uczestniczyć nawet osoby z dużym stopniem niepełnosprawności. Dzięki przemyślanej koncepcji sieć franczyzowa z powodzenie została wprowadzona przez organizacje społeczne w Niemczech oraz Belgii - opowiada Mariusz Mituś, przewodniczący zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Jarosławiu.

Podjęcie produkcji nie wymaga od potencjalnego partnera dużych nakładów. Każdy z członków sieci producentów podpałki może wprowadzać swoje udoskonalenia, współtworzyć i rozwijać wyrób pod wspólną marką wpływając na dalszy rozwój idei. Wyrób podlega ochronie patentowej w Europie.

- Ogólne założenia franczyzy społecznej nie różnią się co do zasady od franczyzy rozumianej sensu stricte, przyświecają im natomiast zupełnie inne cele. Zadaniem franczyzy społecznej jest zwalczanie nierówności poprzez tworzenie stabilnych miejsc pracy dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym - wyjaśnia Mariusz Mituś. - Oczywiście istotą działalności każdego przedsiębiorstwa jest dostarczenie na rynek użytecznych dóbr i usług. Podobnie jest w przypadku naszego Stowarzyszenia, ale działalność ta nie jest ukierunkowana na osiągnięcie zysku, bo o wiele ważniejsza jest jej społeczna wartość, w tym przypadku zaktywizowanie osób niepełnosprawnych umysłowo.

(mak)