16.01.2012

Redan wykonał plan

Ze wstępnych podsumowań 2011 roku wynika, że właściciel Top Secret zrealizował prognozy sprzedażowe.

Grupa Kapitałowa Redan zrobiła już wstępne podsumowanie sprzedaży w grudniu 2011, co pozwoliło spółce podać pierwsze, jeszcze szacunkowe dane dotyczące całego roku. Skonsolidowana sprzedaż grupy wyniosła w grudniu ubiegłego roku 46,1 mln zł i była o 10 proc. wyższa od sprzedaży z 2009 roku. Przez cały 2011 rok Grupa Kapitałowa Redan sprzedała towary za 381,8 mln zł. Przychody osiągnięte w 2011 były o 18 proc. wyższe niż rok wcześniej, kiedy to sprzedaż wyniosła 324,2 mln zł.

Wnętrze sklepu Top Secret and Friends. Na pierwszym planie lada, w tle odzież. Fot. Redan

Redan ma w sumie ponad 450 sklepów, które sprzedają odzież marek Top Secret, Troll i Drywash.

Większa jest również wartość skonsolidowanej marży handlowej, czyli różnicy pomiędzy przychodami ze sprzedaży a kosztem zakupu towarów, która według wstępnych szacunków wzrosła o 19 proc. w stosunku do 2010.
- Ta informacja jest nawet ważniejsza niż dane o wysokości sprzedaży, gdyż wynik zależy właśnie od poziomu marży. Dlatego cieszy nas, że jej wartość jest zgodna z naszymi ubiegłorocznymi prognozami - mówi Bogusz Kruszyński, prezes zarządu Redan.

Redan zajmuje się rozwojem sieci sklepów: Top Secret, Top Secret & Friends, Troll oraz Textillmarket. W ramach Grupy działa w sumie ponad 450 sklepów. Spółka rozwija swoje sieci również poza Polską. Sklepy Top Secret można spotkać w Rosji i na Ukrainie, gdzie prowadzą je franczyzobiorcy.

(mak)