31.01.2002

To był zły rok

Tempo wzrostu gospodarczego w 2001 roku sukcesywnie malało

Jak podaje „Rzeczpospolita”, tempo wzrostu gospodarczego jeszcze w pierwszym kwartale 2001 roku wynoszące 2,3 proc. sukcesywnie malało. W skali roku produkt krajowy brutto zwiększył się o 1,1, proc., czyli najmniej od dziesięciu lat.

Powodem wolniejszego rozwoju był w 2001 r. spadek popytu krajowego o 2 procent. Wynikał on przed wszystkim z mniejszych o 10,7 proc. nakładów brutto na środki trwałe. Firmy redukowały nakłady na środki trwałe z braku własnych funduszy i z powodu ostrożniejszego niż poprzednio sięgania po kredyty.

Na ten rok rząd przewiduje wzrost PKB o 1 proc., choć zdaniem dyrektora Jacka Krzyślaka z Ministerstwa Finansów możliwe jest także nieco szybsze tempo rozwoju, do 1,5 proc. Jednak, wyraźniejszego ożywienia można oczekiwać od drugiego półrocza.

Analitycy generalnie oczekują w tym roku niewielkiego zwiększenia tempa wzrostu – o 2 proc., wiążąc to z oczekiwaną poprawą koniunktury w USA i Europie Zachodniej.

Więcej: Halina Bińczak, Rzeczpospolita, 31 stycznia 2002

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0