28.03.2012

GPS dla emeryta

Rosnąca liczba osób wymagających opieki działa stymulująco na biznes. Usługa TeleOpieki okazuje się potrzebna w dużych i małych miastach.

TeleOpieka to telefoniczny system wzywania natychmiastowej pomocy w nagłych wypadkach takich jak: upadek, zasłabnięcie, pożar czy włamanie, oraz pomocy w codziennych sprawach: usunięcie awarii domowej, informacja o dyżurach specjalistycznych szpitali, całodobowych, a także wsparcie psychologiczne dla osób samotnych. Usługa podnosi komfort życia tych osób oraz ich poczucie bezpieczeństwa w gronie osób starszych, niesamodzielnych, trwale lub czasowo samotnych.

Staruszka korzystająca z usług TeleOpieki.

W Polsce jest już 800 tys. niesamodzielnych starszych osób wymagających stałej opieki. Po 65. roku życia jest już 5 mln Polaków, a w wieku ponad 80 lat - 1,3 mln osób – podano podczas Forum III Wieku „Polska Starość” w Warszawie.

- System alarmowy TeleOpieki oparty jest na urządzeniach telefonicznych – stacjonarnych lub komórkowych. W każdym przypadku, w celu wezwania pomocy, podopieczny naciska przycisk SOS noszony na szyi lub nagarstku za pomocą którego, w ciągu kilku sekund łączy się z całodobowym centrum alarmowym. W przypadku chorych na Alzheimera oferujemy specjalistyczne rozwiązania oparte na połączeniu technologii telefonii komórkowej z technologią lokalizacji GPS – wyjaśnia działanie usług Dariusz Skup z TeleOpieki.

Aktualnie trwają prace nad ustawą „O pomocy osobom niesamodzielnym”. Celem ustawy jest stworzenie rzetelnego systemu opieki w Polsce, który umożliwi finansowanie usługi TeleOpieki tzw. czekami opiekuńczymi. Ustawa ma być gotowa do czerwca 2012 roku. Dzięki niej zmniejszą się wydatki ponoszone na pobyty w całodobowych ośrodkach opieki. Poza tym osoby niepełnosprawne i seniorzy mają szansę na większą aktywizację społeczną, a członkowie rodziny na co dzień opiekujący się nimi – na aktywność zawodową.

- Duże miasta ułatwiają naszym partnerom dotarcie do podopiecznego, ze względu na większą liczbę osób starszych i niepełnosprawnych oraz większą liczbę organizacji zrzeszających seniorów. Jednak z uwagi na specyfikę usługi TeleOpieki, właśnie osoby z małych miejscowości lub ich bliscy mogą być szczególnie zainteresowani abonamentem. Małe miejscowości mają bardzo ograniczony dostęp do organizacji powołanych do pomocy i opieki, takich jak ośrodki zdrowia, pomocy społecznej – dodaje Dariusz Skup.

Inwestycja w biznes ogranicza się do wydatków poniesionych na sprzęt do prezentacji oraz materiały reklamowe i wynosi ok. 1 tys. zł. TeleOpieka organizuje szkolenia dla partnerów oraz zapewnia całodobową obsługę podopiecznych przez centrum alarmowe. Firma odpowiada również za reklamę w mediach, w tym w internecie. W Polsce usługa TeleOpieki jest nowatorska, ale od lat jest bardzo popularna w wielu krajach Europy, gdzie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród seniorów i osób niesamodzielnych.

(dw)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

1