Przydatna ochrona znaków towarowych

Środa
13.02.2002
Niejednokrotnie ochrona znaków towarowych odjęłaby kłopotów i przysporzyła korzyści przedsiębiorcom
 
Jak podaje „Rzeczpospolita”, zarejestrowane znaki towarowe zapewniają przedsiębiorcom bezpieczniejszą pozycję w obrocie gospodarczym, a więc wyłączność na używanie znaku w Polsce i wybranych krajach, a także – w razie naruszenia ich praw – łatwiejszą sytuację w procesie. Podstawą procedur ochronnych jest prawo własności przemysłowej – ustawa z 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2001 nr 49, poz. 508), która weszła w życie 22 sierpnia 2001 r. Nie ma jeszcze wszystkich rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

Prawo własności przemysłowej przewiduje ochronę wynalazków, wzorów użytkowych, przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Na wzory użytkowe i znaki towarowe uzyskuje się prawo ochronne.

Prawo ochronne na znaki towarowe udzielane jest na 10 lat, przy czym okres ten może być wydłużany w nieskończoność. W przypadku wzorów przemysłowych ustawa wprowadziła 25-letni okres ochronny. Poprzednio rejestrowane one były na 5 lat z możliwością przedłużenia tylko na następne 5 lat. Obecnie za każde 5 lat trzeba wnosić opłaty. Jeśli ktoś tego nie uczyni, to rejestracja automatycznie wygasa.

Prawo własności przemysłowej wprowadziło obowiązek publikacji informacji o zgłoszonych znakach towarowych (w lutym pojawią się pierwsze takie ogłoszenia). Są też zmiany w procedurach zgłoszeń. Niestety nadal w fazie projektów pozostały te w sprawie zgłoszeń znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Brak aktów wykonawczych do prawa o własności przemysłowej nie przekreśla jednak możliwości obejmowania ochroną znaków towarowych ani wzorów użytkowych. Urząd patentowy stosuje wymagania i formularze, które obowiązywały przed wejściem w życie tej ustawy.

Czas, jaki musi upłynąć do uzyskania patentu albo zapewnienia sobie prawa do znaku towarowego, bardziej odstrasza niż zachęca. Sześć lat oczekiwania na patent to jednak niewiele dłużej niż w Unii Europejskiej. Warto jednak pamiętać, że okres ważności wszystkich przedmiotów własności przemysłowej (patentów, znaków towarowych itp.) liczony jest od daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Informacja o znakach towarowych publikowana jest przez UP jest po sześciu miesiącach. Tyle samo czasu ustawodawca pozostawia na zgłoszenie uwag.

Urząd odnotowuje rocznie ok. 20 tys. zgłoszeń znaków towarowych. Procedura obejmowania ochroną jednego trwa 3 lata. Trwają prace nad rejestracją 55 tys. znaków. Ochronę znaku towarowego można jednak uzyskać w UP w półtora roku. Stanie się tak, gdy przedsiębiorca zgłosi znak również w Międzynarodowym Biurze w Genewie.

Przy zgłoszeniu znaku towarowego, wynalazku i wzoru użytkowego płaci się UP 450 zł. W przypadku wzoru przemysłowego opłata wynosi 200 zł.

Wiecej: Olga Gajda, Rzeczpospolita, 12 luty 2002, „Dobra Firma”
Rzeczpospolita

POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Our creative experts ensure that every Custom Soap Boxes or Custom Hair Extension Boxes order is catered with care, quality and efficiency. A unique product packaging design...

87 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Rodzinny biznes: kłopoty na bank?

You have done such a great work with complete dedication in this site steamwalletgenerator

11 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

Free NCERT Solutions for the class 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 for the subjects Maths, Science, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, English, Social Science (History, Geography,...

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

forum is very good.

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Within the same manner that inbreeding among human populations can boom the frequency of commonly rare genes that cause sicknesses, the selective breeding that created the...

87 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

A Best Essay Services study which dog breeders to avoid. ... The term "Outdoor breeder" is every now and then used to explain dog breeders with little experience or...

87 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Hej, od czego zacząć? Zakładając, że przoedmiot działalności masz ustalony, ja skupiłabym się na formie platności. W dzisiejszych czasach, ludzie chcą płacić...

102 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Assignment help service in usa for the student seeking help. We are provide the assignment help, writing service with the professional academic writer in minimal price.

87 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018