13.02.2002

Przydatna ochrona znaków towarowych

Niejednokrotnie ochrona znaków towarowych odjęłaby kłopotów i przysporzyła korzyści przedsiębiorcom

Jak podaje „Rzeczpospolita”, zarejestrowane znaki towarowe zapewniają przedsiębiorcom bezpieczniejszą pozycję w obrocie gospodarczym, a więc wyłączność na używanie znaku w Polsce i wybranych krajach, a także – w razie naruszenia ich praw – łatwiejszą sytuację w procesie. Podstawą procedur ochronnych jest prawo własności przemysłowej – ustawa z 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2001 nr 49, poz. 508), która weszła w życie 22 sierpnia 2001 r. Nie ma jeszcze wszystkich rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

Prawo własności przemysłowej przewiduje ochronę wynalazków, wzorów użytkowych, przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Na wzory użytkowe i znaki towarowe uzyskuje się prawo ochronne.

Prawo ochronne na znaki towarowe udzielane jest na 10 lat, przy czym okres ten może być wydłużany w nieskończoność. W przypadku wzorów przemysłowych ustawa wprowadziła 25-letni okres ochronny. Poprzednio rejestrowane one były na 5 lat z możliwością przedłużenia tylko na następne 5 lat. Obecnie za każde 5 lat trzeba wnosić opłaty. Jeśli ktoś tego nie uczyni, to rejestracja automatycznie wygasa.

Prawo własności przemysłowej wprowadziło obowiązek publikacji informacji o zgłoszonych znakach towarowych (w lutym pojawią się pierwsze takie ogłoszenia). Są też zmiany w procedurach zgłoszeń. Niestety nadal w fazie projektów pozostały te w sprawie zgłoszeń znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Brak aktów wykonawczych do prawa o własności przemysłowej nie przekreśla jednak możliwości obejmowania ochroną znaków towarowych ani wzorów użytkowych. Urząd patentowy stosuje wymagania i formularze, które obowiązywały przed wejściem w życie tej ustawy.

Czas, jaki musi upłynąć do uzyskania patentu albo zapewnienia sobie prawa do znaku towarowego, bardziej odstrasza niż zachęca. Sześć lat oczekiwania na patent to jednak niewiele dłużej niż w Unii Europejskiej. Warto jednak pamiętać, że okres ważności wszystkich przedmiotów własności przemysłowej (patentów, znaków towarowych itp.) liczony jest od daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Informacja o znakach towarowych publikowana jest przez UP jest po sześciu miesiącach. Tyle samo czasu ustawodawca pozostawia na zgłoszenie uwag.

Urząd odnotowuje rocznie ok. 20 tys. zgłoszeń znaków towarowych. Procedura obejmowania ochroną jednego trwa 3 lata. Trwają prace nad rejestracją 55 tys. znaków. Ochronę znaku towarowego można jednak uzyskać w UP w półtora roku. Stanie się tak, gdy przedsiębiorca zgłosi znak również w Międzynarodowym Biurze w Genewie.

Przy zgłoszeniu znaku towarowego, wynalazku i wzoru użytkowego płaci się UP 450 zł. W przypadku wzoru przemysłowego opłata wynosi 200 zł.

Wiecej: Olga Gajda, Rzeczpospolita, 12 luty 2002, „Dobra Firma”

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0