22.06.2012

Auto-Spa na stacjach Orlenu

Nawet kilkaset bezdotykowych myjni Auto-Spa powstanie przy stacjach PKN Orlen w wyniku podpisanej w czerwcu umowy.

Notowana na NewConnect wrocławska spółka Auto-Spa podpisała z PKN Orlen umowę, której przedmiotem jest współpraca w zakresie dzierżawy nieruchomości pod budowę sieci myjni bezdotykowych pod marką Auto-Spa w wybranych lokalizacjach. Umowa ma charakter ramowy, co oznacza, że określa ona generalne warunki współpracy i zasady zawierania umów dzierżawy w odniesieniu do części terenu konkretnych nieruchomości, na których zlokalizowane są lub będą stacje paliw. Umowa przewiduje uruchamianie myjni własnych spółki oraz franczyzowych.

Placówka Auto Spa nocą

Umowa między Auto-Spa a Orlenem została zawarta na czas określony - do końca 2027 roku. Zarząd Auto-Spa szacuje wartość swoich nakładów inwestycyjnych na poziomie minimum 170 mln zł. Ostateczna wartość zależeć będzie od liczby uzyskanych pozwoleń na budowę.

Grupa Kapitałowa Auto-Spa zajmuje się tworzeniem i rozwojem myjni bezdotykowych na terenie całego kraju (własnych i franczyzowych). W jej ramach działają obecnie 34 myjnie. Spółka podpisała też 68 umów na kolejne lokalizacje. Do końca roku planuje rozpocząć prace budowlane w kilkunastu lokalizacjach. Strategia rozwoju Grupy opiera się na pozyskiwaniu pod myjnie atrakcyjnych lokalizacji w miejscach o wzmożonym ruchu samochodowym. Auto-Spa współpracuje już w tym zakresie z sieciami hiper i supermarketów Tesco oraz POLOmarket.

Według skonsolidowanych danych finansowych Grupa Auto-Spa S.A. za rok 2011 r. uzyskała 16 mln zł przychodów, w porównaniu do 12,5 mln zł w 2010 r. (dane dotyczą Auto-Spa sp. z o.o.). Zysk netto wzrósł w podanym okresie do poziomu 4,0 mln zł, czyli o prawie dwa razy więcej niż w 2010 roku. W kwietniu firma zadebiutowała na NewConnect.

(mk)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0