27.09.2012

Rynek chłonny, ale trudny

Najlepsza dla branży szkoleniowej jest druga połowa roku, bo dopiero po wakacjach przedsiębiorcy inwestują w swój personel - mówi Adrian Tabor, wiceprezes Lauren Peso.

Jak opisałby pan koniunkturę panującą obecnie w branży szkoleniowo-doradczej?
Rynek jest nadal bardzo chłonny, jednak informacje z rynków finansowych wpływają na naszych klientów, którzy zachowują ostrożność z wydawaniem pieniędzy w pierwszych dwóch kwartałach. Jak zawsze najlepsze dla naszej branży okazują się dwa ostatnie kwartały roku. To po wakacjach polscy przedsiębiorcy najchętniej inwestują w rozwój swoich pracowników, jesienią odbywa się najwięcej wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych, wreszcie zimą wykonuje się w firmach plany budżetowe uwzględniające projekty szkoleniowe.

Adrian Tabor, wiceprezes zarządu Lauren Peso

Konkurencja firm szkoleniowych na polskim rynku jest bardzo duża. Wiele firm znika z rynku wraz z ograniczeniem dotacji unijnych na szkolenia.
Adrian Tabor, wiceprezes zarządu Lauren Peso

Czy w okresie wolniejszego wzrostu gospodarczego firmy oszczędzają na kształceniu pracowników?
Ważne znaczenie dla branży szkoleniowo-doradczej ma stopniowe podnoszenie się gospodarki po kryzysie ekonomicznym. Kryzys wpłynął na myślenie osób prowadzących firmy, zarządzających nimi. Menedżerowie, dyrektorzy i prezesi doszli do wniosku, że warto inwestować w ludzi, zwiększać kwalifikacje pracowników - po to, by stać się jeszcze bardziej konkurencyjnym na rynku. Tylko nowoczesne innowacyjne firmy są w stanie szybko i skutecznie reagować na zmieniającą się sytuację gospodarczą. Rynek polski dynamicznie się zmienia, zapotrzebowanie na szkolenia jest jednak wciąż stałe.

Czy idzie za tym również duża konkurencja?
Konkurencja firm szkoleniowych na polskim rynku jest bardzo duża. Wiele firm znika z rynku wraz z ograniczeniem dotacji unijnych na szkolenia. Nasz firma posiada mocną pozycję na rynku. Szkolenia dofinansowywane z funduszy unijnych stanowią jedynie część naszej działalności. Stale rozwijamy się i pozyskujemy klientów w zakresie szkoleń komercyjnych. Niewiele jest firm oferujących tak kompleksowe podejście do klientów. Oprócz biznesowych szkoleń oferujemy naszym klientom także pełne wsparcie doradcze, z zakresu księgowości, prawa itd. Dostrzegliśmy podczas wieloletniej pracy, że często firmy – aby osiągnąć sukces - potrzebują całościowej opieki. Stąd powołanie do życia sieci Norton Kancelarie Finansowe, zajmującej się doradztwem dla klienta detalicznego i biznesowego w sprawach kredytów, inwestycji i ubezpieczeń.

Rozmawiał (gum)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0