Regionalna Grupa Detaliczna do końca roku chce zwiększyć liczbę sklepów swoich sieci oraz rozszerzyć zasięg działalności.
Wtorek
09.10.2012
Regionalna Grupa Detaliczna wykorzystuje twardą i miękką franczyzę do rozwoju sieci Cezar Delikatesy i Malinka Market.
 

Regionalna Grupa Detaliczna powstała w wyniku przekształcenia działającej od 2005 roku spółki Cezar. Było to związane z koniecznością zarządzania dwoma sieciami sklepów spożywczych: Malinka Market oraz Cezar Delikatesy. Obie marki rozwijają się we franczyzie. Regionalna Grupa Detaliczna swoim zasięgiem obejmuje województwa podkarpackie, małopolskie oraz świętokrzyskie.
- Cały czas szukamy kolejnych partnerów do współpracy oraz nowych lokalizacji pod placówki handlowe – mówi Jan Bylica, prezes Regionalnej Grupy Detalicznej. - Do końca roku chcielibyśmy, aby nasze sieci liczyły łącznie ponad 100 sklepów. Mamy zamiar także rozszerzyć naszą działalność w południowo-wschodniej części Polski.

Regionalna Grupa Detaliczna prowadzi obecnie 89 sklepów, z czego 75 działa pod marką Malinka Market. Jest to sieć sklepów detalicznych, która zrzesza placówki handlowe na zasadach miękkiej franczyzy i umożliwia przedsiębiorcom zachowanie niezależności przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności. Na współpracy zyskują partnerzy, którzy korzystają ze wspólnej polityka zakupowej. Sklepy Malinka liczą od 50 do 230 m2.

Pozostałe 14 sklepów grupy działa pod logo Cezar Delikatesy. 11 obiektów stanowi własność sieci, zaś pozostałe trzy są prowadzone na zasadzie twardej franczyzy. Sklepy Cezar zajmują od 160 do 800 m2 powierzchni. Sklepy działające pod marką Cezar Delikatesy zyskują korzystne warunki współpracy z dostawcami oraz producentami, gdyż negocjacje prowadzone są na poziomie ogólnopolskim oraz regionalnym.

Franczyzobiorcy obu sieci Regionalnej Grupy Detalicznej mogą liczyć na większe bezpieczeństwo prowadzenia działalności związane z uczestnictwem w sieci, wsparcie specjalistów i działania marketingowe. Dawca licencji zapewnia również szkolenia dla personelu, pomoc w pozyskaniu środków finansowych oraz bezpłatne wykonanie zewnętrznej wizualizacji i szyldu.

Modele miękkiej i twardej franczyzy różnią się stopniem wzajemnego zaangażowania we współpracę. W pierwszym z nich właściciel sklepu ma większą swobodę podejmowania decyzji biznesowych, ale zazwyczaj mniej otrzymuje od franczyzodawcy. We franczyzie twardej partner musi ściśle przestrzegać wszystkich standardów, za to opieka dawcy licencji jest znaczna.

(boa)


Bolesław Adamiec, dziennikarz
Bolesław Adamiec
dziennikarz