24.10.2012

Cartridge World upada

Chaos i olbrzymie długi – tak podsumował sytuację w spółce Direct eServices Michał Klewiński, pełniący funkcję członka zarządu.

O problemach masterfranczyzobiorcy Cartridge World pisaliśmy już pod koniec września w artykule „Co dalej z Cartridge World?”. Zmiany zarządu spółki oraz emisja akcji nie przyniosły jednak oczekiwanych rezultatów i 22 października do sądu trafił wniosek o upadłość likwidacyjną. Wnioskodawcą jest Michał Klewiński, który do zarządu spółki wszedł na początku października. Nie wiadomo jeszcze jaki los czeka franczyzobiorców Cartridge World.

Zdjęcie punktu systemu Cartridge World

Franczyzobiorcy firmy są w kropce. Jak i za co mają wnosić opłaty franczyzowe, skoro franczyzodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków...

W oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej firmy Direct eServices Klewiński pisze: „Należy stwierdzić, że prowadzona przez Spółkę działalność w zakresie sprzedaży urządzeń komputerowych i regeneracji tuszy do drukarek nie generuje przychodów na poziomie zapewniającym dodatnie cash flow. Zastany przeze mnie stan daje ograniczone możliwości pozytywnej oceny płynności Spółki także w przyszłości. (…) Celem dalszych prowadzonych przeze mnie działań będzie ograniczenie do minimum kwot wydatkowanych na bieżące działania zabezpieczające majątek Spółki, podjęcie kroków faktycznych i prawnych celem odzyskana możliwie największej ilości środków finansowych, którymi poprzednie władze Spółki mogły dysponować w sposób niegospodarny, bez należytego tytułu lub z pokrzywdzeniem wierzycieli Spółki, co będzie służyło zabezpieczeniu toku postępowania upadłościowego i zaspokojeniu wierzycieli Spółki w tym niezaspokojonych obligatariuszy oraz jej akcjonariuszy. ”.

Klewiński skarży się również na panujący w firmie chaos, braki kadrowe, bałagan w księgowości a przede wszystkim na olbrzymie problemy finansowe i zatory płatnicze. Z raportu wynika również, że firma już od kilku miesięcy nie była w stanie prowadzić działalności operacyjnej, nie obsługiwała zamówień i nie płaciła swoim pracownikom. Zgodnie z przeprowadzonym audytem zobowiązania spółki opiewają na kwotę ponad 12,3 mln zł, podczas gdy jej majątek to niewiele ponad 7,8 mln zł.

(mak)