Środki unijne w wielu przypadkach są dla klientów DGE Bruxelles jedyną szansą na skuteczną realizację planów inwestycyjnych.
Piątek
09.11.2012
DGE Bruxelles, firma doradcza prowadząca kilkanaście franczyzowych biur, zwiększyła zakres usług i bazę potencjalnych klientów.
 

DGE Bruxelles pomaga w staraniach o fundusze unijne. Klientami firmy doradczej są nie tylko już istniejące firmy, ale również nowe na rynku przedsiębiorstwa, szkoły, zakłady opieki zdrowotnej, instytuty naukowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Wyszukiwaniem optymalnego źródła finansowania dla planowanych przedsięwzięć zajmują się pracownicy 17 biur franczyzowych.

- Obok pomocy w aplikowaniu o środki unijne zaczynamy coraz częściej świadczyć usługi związane z zarządzaniem i rozliczaniem projektów, które otrzymały dofinansowanie. W obliczu kryzysu pociągającego za sobą trudności z uzyskaniem wsparcia od sektora publicznego lub kredytu bankowego, środki unijne w wielu przypadkach są dla naszych klientów jedyną szansą na skuteczną realizację planów inwestycyjnych – mówi Magdalena Macioszek, dyrektor biura DGE Bruxelles Polska.

Firma doradcza działa na rynku europejskim od 16 lat, a w Polsce od 2005 roku poszukuje franczyzobiorców w województwach, gdzie nie ma jeszcze swoich partnerów, w tym w Wielkopolsce, na Lubelszczyźnie, Podlasiu, Warmii i Mazurach.

Franczyzobiorca DGE Bruxelles powinien legitymować się wyższym wykształceniem, być niekaranym oraz bezpośrednio angażować się w pracę biura. Doświadczenie w zakresie dotacji unijnych nie jest konieczne, bo franczyzodawca zapewnia 10-dniowe szkolenie tematyczne. Partnerzy otrzymują także bazę danych z informacjami o dostępnych programach pomocowych oraz wsparcie w trakcie realizowania procedury aplikacyjnej swoich klientów. Całkowita inwestycja w biuro doradcze DGE Bruxelles wynosi ok. 60 tys. zł, przy czym opłata wstępna w wysokości 40 tys. zł może zostać rozłożona na cztery raty.

(awh)