28.11.2012

InPost wygrywa z Pocztą Polską w sądzie

Wyrok ma jednak znaczenie symboliczne. Od 2013 roku przesyłki z blaszkami i tak znikną.

- Zarząd spółek InPost oraz Integer.pl informuje, że w dniu 22 listopada 2012 roku Sąd Apelacyjny w Krakowie - po rozpatrzeniu apelacji Poczty Polskiej w zakresie orzeczenia zakazu świadczenia przez wskazane firmy usług pocztowych w obszarze przesyłek do 50g – zniósł postępowanie w tym zakresie i odrzucił pozew z powodu niedopuszczalności drogi sądowej – taki komunikat trafił niedawno na rynek ze spółek Rafała Brzoski, twórcy największego w Polsce prywatnego operatora pocztowego.

Placówka franczyzowa InPost. Fot. Integer.pl

Z nadejściem 2013 roku Poczta Polska straci monopol na kolportaż przesyłek do 50 g.

Spór ciągnął się od 2010 roku. Poczta Polska domagała się od Integera.pl i InPostu zapłaty w wysokości 60,7 mln zł tytułem zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści majątkowych. Chciała też, by prywatny operator przestał podważać jej monopol na dostarczanie przesyłek ważących do 50 g dociążając lżejsze listy metalowymi blaszkami.

Sąd okręgowy, a niedawno również sąd apelacyjny przyznały jednak rację spółkom Rafała Brzoski.
- Wyrok jest prawomocny, jednakże Poczcie Polskiej przysługuje prawo wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia Wyroku wraz z uzasadnieniem – mówi szef InPostu.

Zwycięstwo ma jednak wymiar symboliczny. Z nadejściem 2013 roku Poczta Polska straci monopol na najlżejsze przesyłki. Jednak nadal utrzyma wyłączność m.in. na obsługę administracji publicznej, a na co najmniej również na dostarczanie emerytur i rent. A że blisko połowie z ponad 7 mln emerytów pieniądze przynosi listonosz, prywatni operatorzy już dawno skrytykowali nadchodzące zmiany jako pozorne i fragmentaryczne.

(gum)