17.12.2012

SuperKsięgowa wkracza do akcji

Portal internetowy chce zrzeszać niezależne biura, aby ułatwić im dostęp do nowych klientów i nowego oprogramowania.

Na stronie internetowej SuperKsiegowa.pl przedsiębiorcy mogą zlecić rozliczenie faktury VAT, prowadzenie książki przychodów i rozchodów, czy monitorowanie płatności. Prowadzeniem rozliczeń zajmują się biura rachunkowe współpracujące z portalem. W ten sposób mogą mieć dostęp do wielu nowych klientów z całego kraju, ale SuperKsięgowa oferuje im również narzędzia usprawniające prowadzenie księgowości. System pozwala biurom należącym do sieci zautomatyzować niektóre procesy, na przykład fakturowanie, wysyłki e-deklaracji, czy przypomnienia SMS do klientów. Dzięki temu biura mają więcej czasu na prowadzenie swojej działalności, poszerzanie jej o kolejne usługi, czy też rozwój zatrudnionych księgowych.

Rysunek przedstawiający Super Księgową z piórem i komputerem.

Według danych GUS za I kwartał 2011 roku w Polsce działało ponad 42 tys. podmiotów prowadzących usługi w zakresie księgowości.

- Chcemy, aby w sieci SuperKsięgowa znalazły się biura rachunkowe otwarte na zdobywanie wiedzy, nowoczesność i świadczenie wysokiego poziomu usług. Mamy już kilkadziesiąt biur partnerskich spełniających takie kryteria. Obecnie spotykamy się z biurami w całym kraju i zauważamy duże zainteresowanie naszą propozycją. Planujemy, że do końca 2013 roku w sieci SuperKsięgowa znajdzie się kilkaset biur rachunkowych – mówi Patrycja Strzelecka, dyrektor zarządzająca spółki SuperKsięgowa.

SuperKsiegowa.pl deklaruje, że bardzo dokładnie sprawdza wszystkie podmioty, które chcą przystąpić do sieci. O przyjęciu decyduje m.in. wysoki poziom wiedzy i jakości obsługi klienta oraz odpowiednie kwalifikacje personelu. Sieć Niezależnych Biur Rachunkowych SuperKsięgowa działa na zasadach partnerstwa. Przynależność do sieci nie wiąże się z żadnymi opłatami. W zamian za to biura przystępujące do sieci zyskują dostęp do ogólnopolskiego rynku. Uczestniczą również w działaniach promocyjnych podejmowanych przez firmę.

(mak)