16.09.2014

Logo eurobank eurobank - prezentacja systemu

Na bank dobry biznes

Eurobank działa na polskim rynku od września 2003 roku. Od lipca 2005 jego właścicielem jest francuska grupa Societe Generale. Od marca 2007 eurobank systematycznie rozwija sieć swoich placówek poprzez otwieranie oddziałów partnerskich w formule placówek franczyzowych w starannie wyselekcjonowanych przez Bank miejscowościach. Dążąc do ciągłego zwiększania efektywności i potencjału sprzedażowego otwieranych oddziałów stale analizujemy sytuację rynkową, jednocześnie aktualizując listę miast, gdzie nasi Partnerzy mogą rozpocząć prowadzenie własnej placówki bankowej, jak również dostosowujemy ofertę banku i systemy wsparcia do wymogów naszych Partnerów. Aktualnie udostępniamy naszym Partnerom możliwość otwarcia placówki w małych miejscowościach pomiędzy 10 a 12 tys. mieszkańców. Wszystkie placówki franczyzowe działają pod logo eurobank partner, z użyciem standardowych wizualizacji i materiałów promocyjno-informacyjnych. Placówki franczyzowe prowadzą sprzedaż produktów oferowanych przez Bank (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych i produktów strukturyzowanych). Oferta obejmuje m.in. kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, karty kredytowe i płatnicze, lokaty terminowe, wpłaty i wypłaty gotówkowe, rachunki osobiste, przelewy, przelewy do ZUS i US. Aktualne materiały promocyjne są dostępne dla Placówek partnerskich na równi z placówkami własnymi banku przez co obie sieci sprzedaży korzystają z tego samego wsparcia marketingowego.

Zapraszamy do przystąpienia do naszego systemu

 • Jednostki własne: 269
 • Jednostki partnerskie: 216

ludzie w placówce eurobanku

Wsparcie dla partnera

Największymi atutami systemu partnerskiego eurobanku są:

 • silna marka franczyzodawcy wspierana aktywnymi, ogólnopolskimi działaniami reklamowymi;
 • wieloletnie doświadczenie we współpracy z siecią franczyzową;
 • oferta produktowa jednolita z siecią własną banku i pełna funkcjonalność w obsłudze Klienta;
 • brak opłaty wstępnej za przystąpienie do systemu;
 • niski koszt otwarcia placówki dwustanowiskowej – koszt wyposażenia placówki wynosi ok. 39 tys. – w miastach 10-12 tys. mieszkańców koszty otwarcia placówki są odpowiednio niższe (dodatkowo należy uwzględnić koszty dostosowania lokalu do wymagań banku)
 • dostęp do lokalnych rynków w miejscowościach 10-12 tys. mieszkańców (lokalizacja wdł. wyboru Partnera)
 • dostęp do licznej grupy klientów;
 • bezpieczeństwo – bank gwarantuje Partnerowi system wynagrodzeń dostosowany do zmieniających się warunków rynkowych i oferty produktowej, a w pierwszym okresie działalności placówki franczyzowej - wynagrodzenie ryczałtowe w przypadku niskiej sprzedaży;
 • jednolity system informatyczny – wszystkie placówki partnerskie mają dostęp do centralnego systemu informatycznego banku i objęte są identycznym wsparciem informatycznym co placówki własne. Operacje realizowane w systemie informatycznym w placówkach partnerskich odbywają się w czasie rzeczywistym, on-line;
 • stabilność współpracy - placówki partnerskie traktowane są pod względem oferty, dostępności produktów, organizacji procesów sprzedażowych na równych zasadach jak placówki własne banku;
 • kompleksowe i profesjonalne wsparcie dla Partnera i placówki (opiekun w regionie, infolinia produktowa, infolinia techniczna oraz specjalnie wyodrębniony Zespół ds. Franczyzy);
 • wsparcie marketingowe - placówki partnerskie mają dostęp do wszelkich materiałów promocyjnych dostępnych w banku.

Przewidywana suma inwestycji

Partner pokrywa koszty inwestycji z własnych środków. Dopuszczamy jednak możliwość sfinansowania inwestycji w otwarcie placówki ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Na koszty uruchomienia placówki składają się wydatki partnera na:

 • dostosowanie lokalu do wymogów banku, remont, zakup alarmu, ubezpieczenie placówki; koszty szacowane indywidualnie w zależności od stanu lokalu;
 • wizualizację wewnętrzną: sejfy, meble, alarmy, urządzenia biurowe (faks, telefon, niszczarka, liczarka).

Minimalny koszt inwestycji w dwustanowiskową placówkę partnerską to ok. 39 tys. zł . Kwota ta uwzględnia wydatki na wyposażenie placówki (meble, sejf, wizualizacja). Koszt Inwestycji w oddział w mniejszych miejscowościach (10-12 tys. mieszkańców) jest ok. 30% niższy;

Bank partycypuje w kosztach inwestycji agenta poprzez zakup sprzętu komputerowego oraz elementów wizualizacji zewnętrznej. Bank ponosi także koszty związane z utrzymaniem oraz serwisowaniem przekazanego sprzętu komputerowego. Na koszt Banku odbywają się wszelkie szkolenia pracowników i franczyzobiorcy.

Eurobank nie pobiera od franczyzobiorcy opłaty licencyjnej!

Poza kosztami związanymi z uruchomieniem placówki Partner jest zobowiązany do pokrywania bieżących kosztów związanych z jej funkcjonowaniem (np. koszty mediów, zatrudnienia pracowników)

Źródła dochodów Agent:

 • produkty kredytowe (pożyczki gotówkowe) – wynagrodzenie prowizyjne
 • produkty bankowe (konta osobiste, karty kredytowe, limity w rachunku)
 • produkty hipoteczne – wynagrodzenie prowizyjne
 • produkty depozytowe – wynagrodzenie prowizyjne
 • produkty rozliczeniowe – część opłat pobieranych od klientów
 • wskaźniki jakościowe

Aktualna lista miast, w których eurobank poszukuje partnerów.

Jeśli masz inne propozycje w miastach pomiędzy 10 a 25 tysięcy mieszkańców– prześlij je nam - a my je przeanalizujemy.

Podstawowe wymagania sieci

Standardy lokalu pod placówkę agencyjną eurobanku:

 • rekomendujemy otwarcie placówki w centrum miasta i/lub przy głównej ulicy handlowej, (rynek, deptak) z witryną umożliwiającą ekspozycję reklamy;
 • wielkość lokalu potrzebna do otwarcia placówki agencyjnej eurobanku to min. 36 m2 sali sprzedaży, dla miast 10-12 tys. mieszkańców dopuszczamy lokale ok. 26-28m2 sali sprzedaży (lokal powinien posiadać zaplecze);
 • wejście do lokalu od strony ciągu komunikacyjnego (nie w bramie, od podwórka);
 • witryna od ulicy min. 2x2m samego szkła bez krat;
 • jedna ze ścian placówki musi mieć nie mniej niż 4 m w lini prostej;
 • pobliski parking jako dodatkowy atut lokalizacji.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y otwarciem własnej placówki franczyzowej, pozostaw swoje zgłoszenie za pośrednictwem formularza kontaktu, dostępnego na stronie www.eurobankpartner.pl lub na portalu franchising.pl. W zgłoszeniu podaj swoje imię i nazwisko, tel. kontaktowy oraz miejscowość / województwo, w której /(którym) chciał(a)byś otworzyć oddział pod marką "eurobank"). lub prześlij nam swoje dane z danymi lokalizacji na adres dystr.fr@eurobank.p

Dane kandydata
Imię i nazwisko *
Miasto *
Telefon kontaktowy *
Email *
Dodatkowe informacje
Uwagi lub pytania
If you see this, leave this form field blank

Udostępnij artykuł