19.04.2002

Jak podwyższyć ceny?

Wszystkie sejmowe kluby opowiedziały się za tym, aby rządowy projekt nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji trafił do komisji nadzwyczajnej

Jak pisze Gazeta Wyborcza, projekt ten będący częścią rządowego projektu "Przede wszystkim przedsięborczść" zakłada, że niezgodne z prawem będzie dodawanie do zakupionych artykułów atrakcyjnych, darmowych nagród o innym charakterze niż kupiona rzecz. Nieuczciwą konkurencją będzie także sprzedawanie w sklepach twarów bez doliczonej marży handlowej, albo z doliczoną niską marżą, która nie pokrywałaby kosztów handlowych. To ostatnie ograniczenie nie dotyczyłoby wszystkich sklepów, ale jedynie tych, których powierzchnia wynosi conajmniej 400 m kw.

Przeciwnicy regulacji wyrażali obawy, że przepisy w proponowanym kształcie mogą okazać się trudne do wyegzekwowania, nie mówiąc już o trudnościach w wykrywaniu i udowadnianiu tego typu przestępstw. Podkreślali też, że przyjęcie rozwiązania odmiennie traktującego małe i duże sklepy mogą okazać się niezgodne z konstytucją. Zdaniem szefa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta Cezarego Banasińskiego, celem proponowanej nowelizacji jest wyrównanie szans, więc nie może być mowy o dyskryminacji.

Zdaniem Andrzeja Falińskiego, prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, projekt uderza w konsumentów:
- Nie można mieć za złe dystrybutorowi, producentowi czy obydwu razem,że ustalają taką nagrodę jaka wydaje im się atrakcyjna. Jego zdaniem kraje Unii Europejskiej zmierzają raczej do liberalizacji przepisów.

Więcej: Gazeta Wyborcza, 19 kwietnia 2002.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0