13.05.2002

Hipermarkety - hamowanie?

Podlaskie Forum Gospodarcze zgłosiło potrzebę lokalnej strategii rozwoju gospodarczego. Zgłoszono specyficzną propozycję dotyczącą zachodnich sieci hipermarketów

Podlaskie Forum Gospodarcze, grupujące prawie wszystkie liczące się w regionie organizacje biznesowe, zaapelowało do władz Białegostoku o opracowanie lokalnej strategii rozwoju gospodarczego. Apel dotyczy przede wszystkim handlu. Sygnatariuszom chodzi o „wyhamowanie procesu penetracji lokalnego rynku ” przez zachodnie hipermarkety.

Więcej: Rzeczpospolita, "Ekonomia i Rynek", 11 - 12 maja 2002

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0