25.09.2013

Bankier w metropolii

Meritum Bank jako jeden z nielicznych otwiera placówki partnerskie w dużych miastach. W tym roku planuje uruchomić jeszcze 15.

- Wyróżnikiem oferty Meritum Banku na tle propozycji banków konkurencyjnych jest możliwość otwierania placówek partnerskich w dużych miastach, o największym potencjale sprzedażowym – mówi Grzegorz Karmowski, kierownik ds. rozwoju placówek partnerskich Meritum Banku. - Banki konkurencyjne z reguły duże miasta rezerwują dla oddziałów własnych. Meritum Bank wybrał inną strategię, która daje partnerom nieograniczone możliwości wyboru lokalizacji placówki.

Zdjęcie punktu systemu Meritum Bank Fot. Meritum Bank

W sieci Meritum Bank działa 15 oddziałów własnych 145 placówek partnerskich.

Meritum Bank rozpoczął budowę sieci punktów partnerskich w kwietniu 2010 roku. Dziś liczy ona 145 placówek, a do końca roku ma powiększyć się do 160.

- Model placówki partnerskiej jest na bieżąco udoskonalany. Stosujemy klasyczne metody zarządzania, takie jak planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie. Niemniej należy pamiętać, że partnerzy oraz ich doradcy nie są pracownikami banku. Z tego powodu do metod zarządzania należy włączyć także doradztwo, w możliwie szerokim zakresie – tłumaczy Karmowski. - Placówka partnerska jest własnością przedsiębiorcy i będzie istniała tak długo, jak długo przedsiębiorca będzie zadowolony ze współpracy z bankiem i z wyników generowanych przez swój biznes. Dlatego przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji bank analizuje opinie partnerów oraz ich oczekiwania.

Wymianie poglądów i uwag dotyczących współdziałania partnerów i centrali w ramach sieci ma sprzyjać departament odpowiedzialny za planowanie i organizację pracy placówek partnerskich. Dialog wspiera też specjalna infolinia oraz zespół Regionalnych Kierowników Sprzedaży.

- Informacje i zalecenia są przekazywane w formie pisemnych komunikatów i instrukcji. Treści wymagające szczegółowego omówienia prezentowane są podczas szkoleń. Bank współpracuje również z Radą Partnerów, której członkowie zostali wybrani przez wszystkich partnerów i reprezentują sieć partnerską w rozmowach z bankiem – wymienia Karmowski.

Koszt uruchomienia placówki partnerskiej uzależniony jest od wielkości lokalu. Średnio, poza kosztem remontu, kształtuje się on na poziomie około 1 tys. zł netto za m2 sali sprzedaży. Bank wymaga jednolitego standardu dotyczącego oznakowania placówki, umeblowania, wykładziny oraz systemu kontroli ruchu i reklamy wizualnej na monitorze LCD.

Meritum Bank gwarantuje wyłączność terytorialną na daną lokalizację, rozumianą jako ulicę bądź rynek handlowy. Dba również o to, by partnerzy nie otwierali placówek w bliskim sąsiedztwie i nie musieli konkurować ze sobą.

(gum)