Do końca 2015 Biedronka będzie liczyła 3 tys. sklepów.
Alfred Kubczak, dyrektor ds. korporacyjnych Jeronimo Martins Polska SA
Czwartek
14.11.2013
O planach rozwoju sieci franczyzowej oraz perspektywach branży spożywczej opowiada Alfred Kubczak, dyrektor ds. korporacyjnych Jeronimo Martins Polska SA.
 

Zimą tego roku informowaliście, że projekt rozwoju Biedronki we franczyzie znajduje się w fazie pilotażowej. Ile franczyzowych Biedronek dziś działa już na rynku? W jakich miejscach otwieracie sklepy w tej formie?
Podkreślamy, że status projektu związanego z rozwojem placówek partnerskich sieci Biedronka nie uległ zmianie. Z uwagi na jego charakter, status ten może zostać w najbliższym czasie utrzymany. Obecnie w systemie tym działa kilkanaście sklepów w całej Polsce. Testujemy to rozwiązanie głównie w małych miejscowościach, których mieszkańcy, z uwagi na utrudniony dostęp do oferty produktów spożywczych w przystępnych cenach, byli wcześniej zmuszeni robić zakupy poza miejscem zamieszkania.

Jakie są perspektywy branży spożywczej w Polsce? Czy sytuacja na naszym rynku będzie miała wpływ na rozwój sieci Biedronka?
w ostatnim czasie branża spożywcza, tak samo jak inne sektory gospodarki, przeżywała trudny okres. Utrzymanie przewagi konkurencyjnej wymaga więc dużych nakładów pracy ze strony wszystkich graczy rynku. Cieszymy się, że sieci Biedronka, mimo niekorzystnej koniunktury, udaje się utrzymać stabilną pozycję na rynku i konsekwentnie osiągać dobre wyniki. Z optymizmem patrzymy na perspektywy rozwoju polskiej gospodarki, w tym branży spożywczej, i spodziewamy się jej dalszego rozwoju. Jeżeli chodzi o rozwój sieci sklepów Biedronka w Polsce, to planujemy utrzymać tempo otwarć ponad 200 placówek rocznie w najbliższych latach. Konsekwentnie podtrzymujemy nasz plan osiągnięcia 3 tys. sklepów w 2015 roku.

Rozmawiała (mak)