26.11.2013

Mieszane uczucia pośredników

Franczyzobiorcy Re/Max oczekują ożywienia na rynku nieruchomości. Utrudniony dostęp do kredytów może im popsuć nastrój.

W 2014 czeka nas dokręcanie kurka z kredytami hipotecznymi. Winne są zaostrzone zapisy tzw. rekomendacji S, w której Komisja Nadzoru Finansowego określa zasady pożyczania pieniędzy w bankach. Od początku przyszłego roku zaciągnięcie kredytu hipotecznego wymagać będzie wkładu własnego na poziomie 5 proc. wartości nieruchomości (w 2017 roku pułap ten wzrośnie do 20 proc.). Poza tym maksymalny okres, na który zaciągniemy kredyt, nie będzie mógł przekraczać 35 lat.

Biuro Re/Max. Fot. RE/MAX

W ramach sieci Re/Max działa w Polsce 20 biur. Ostatnie otwarto w Warszawie i Nowym Targu

Co na to przedsiębiorcy, których zarobek zależy od popytu na nieruchomości? Franczyzodawcy biur nieruchomości RE/MAX przekonują, że wpływ ograniczenia kredytowania zostanie zniwelowany ożywieniem rynkowym, które zobaczymy już na początku 2014 roku.
- Od kwietnia tego roku nie tylko obserwujemy wzmożone zainteresowanie klientów naszymi ofertami, ale też odnotowujemy faktyczny wzrost sprzedaży, często osiągający pułap trzykrotnego wzrostu średnich miesięcznych przychodów danego biura – mówi Ewa Zbrzeżna, dyrektor regionalny Re/Max Polska. - Liczymy, że popyt ten utrzyma się na podobnym poziomie również na przełomie roku oraz spodziewamy się ożywienia na rynku nieruchomości w 2014.

W tej chwili w ramach sieci Re/Max działa w Polsce 20 biur. Ostatnie otwarto w Warszawie i Nowym Targu.
- Plany rozwojowe na rok 2014 przewidują otwarcie kolejnych minimum 15 franczyzowych biur w Polsce – prognozuje Ewa Zbrzeżna.

To tyle samo, ile wynosiły założenia na 2013 rok.
- Terytorium rozwoju sieci w Polsce jest podzielone na trzy regiony: północno-zachodni, centralno-wschodni i południowy. W dwóch regionach plan powinien zostać wykonany, gdyż w tej chwili mamy za sobą 4 otwarcia na region oraz mocno zaawansowane rozmowy z kolejnymi kandydatami – przyznaje Zbrzeżna. - Rok 2013 był szczególnie istotny dla naszej sieci ze względu na przeprowadzone zmiany organizacyjne w Re/Max Polska, a mianowicie zmianę zespołu zarządzającego w regionie północnym.

Oprócz powiększania zasięgu sieci, franczyzodawca pracuje też nad poszerzaniem kompetencji swoich partnerów. Kluczowym projektem jest w tym zakresie Akademia Re/Max - instytucja szkoleniowa, której zadaniem jest przygotowanie i dostarczanie programów szkoleniowych dla franczyzobiorców i agentów Re/Max. Motywacji do podkręcania swoich wyników partnerzy mogą też poszukać w wydanej niedawno na polskim rynku książce o historii firmy.

(gum)