17.12.2013

W poszukiwaniu finansowej odżywki

Polskie małe i średnie firmy bardzo szybko i sprawnie adaptują się do nowych warunków, szukając nowych możliwości finansowania swojego biznesu.

Wyniki najnowszego badania „Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)” przygotowanego na zlecenie EFL pokazują, że polskie firmy z sektora MŚP coraz bardziej optymistycznie oceniają sytuację gospodarczą kraju oraz kondycję własnych firm. Badanie wskazuje, że właściciele mikro, małych i średnich firm w czwartym kwartale roku planują inwestować oraz zwiększyć zatrudnienie oczekując, że sytuacja ekonomiczna ich przedsiębiorstwa oraz kondycja gospodarcza kraju poprawią się. Inwestując firmy będą najczęściej korzystały z wypracowanego zysku w czystej postaci (69,4 proc.) lub kombinacji środków własnych oraz leasingu (10,7 proc.).

Radosław Kuczyński, prezes Europejski Fundusz Leasingowy Fot. Europejski Fundusz Leasingowy

Przedsiębiorcy zaczynają wierzyć, że ożywienie jest trwałe i warto się przygotować na zwiększone zapotrzebowanie na ich towary czy usługi.
Radosław Kuczyński, prezes Europejskiego Funduszu Leasingowego

Podstawowym sposobem finansowania inwestycji jest tradycyjnie sięganie po wypracowany kapitał własny (88,4 proc. przedsiębiorców zakupy zrealizuje z zysków), drugim instrumentem jest leasing (18,3 proc.). Kredytem chce finansować inwestycje 12,5 proc. firm. Różnica pomiędzy odsetkiem deklarujących wzięcie leasingu wobec kredytu wyniosła 5,8 pkt. proc., co można tłumaczyć tradycyjnie zdecydowanie lepszą dostępnością leasingu, niż kredytu dla sektora MŚP.

Analizując współwystępowanie różnych metod finansowania, w czwartym kwartale 2013 roku najczęstszą kombinacją będzie – analogicznie, jak wcześniej - leasing i środki własne 10,7 proc. Drugim najczęściej rozważanym rozwiązaniem będzie skorzystanie z kredytu i środków własnych (7,3 proc. badanych). Kluczową rolę w inwestowaniu będą pełniły środki własne. „W czystej postaci”, bez współwystępowania innych form, gotówką sfinansuje inwestycje 69,4 proc. badanych.

Firmy mikro i małe stanowią w Polsce 99 proc. firm, 0,8 proc. to przedsiębiorstwa średnie, reszta to duże korporacje. Nasi klienci (MŚP) tworzą więc podstawową tkankę polskiej przedsiębiorczości. Ich dobre nastroje pokazują, że możemy oczekiwać stopniowego zwiększania aktywności inwestycyjnej firm w drugiej połowie roku. Przedsiębiorcy zaczynają wierzyć, że ożywienie jest trwałe i warto się przygotować na zwiększone zapotrzebowanie na ich towary czy usługi. To niski popyt krajowy i zagraniczny zniechęcały firmy do inwestycji w ostatnim czasie. Będziemy starać się zachęcać przedsiębiorców do coraz śmielszego korzystania z różnych form finansowania takich jak oferowany przez nas leasing, pożyczka czy faktoring.

Radosław Kuczyński

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0