31.01.2001

Razem możemy więcej

Franchising World
Dobra komunikacja jest podstawą dobrych relacji w biznesie franchisingowym.

Kiedy franchisobiorca zgłasza jakiś problem, franchisodawca powinien starać się to dostrzec, a możliwe rozwiązania przedyskutować z franchsobiorcą, tak aby czuł, że ma wpływ na powstawanie decyzji.

Rozwiązaniem problemu komunikowania mają być Franchisingowe Komisje Doradcze. Składają się one z wybranych franchisobiorców pracujących jako doradcy obu stron. Zdaniem doradców z Komisji franchisodawcy i franchisobiorcy powinni kierować się zasadą T.E.A.M. - Together Everyone Accomplishes More (Razem Możemy Osiągnąć Więcej).

info: Franchising World, styczeń 2001
Opracowanie: Katarzyna Krawczyk, Arkadiusz Słodkowski

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0