03.02.2014

Ubywa tanich stacji paliw

Już co dziesiąta stacja działa przy supermarkecie. W tym zestawieniu Carrefour goni Intermarché.

Na początku roku w Polsce działało 6.745 stacji paliw, czyli o 11 mniej niż rok temu - wynika z danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Niekwestionowanym liderem jest PKN Orlen, który zarządza 1.778 obiektami. Do tej pory spółce regularnie od 2006 roku ubywało stacji pod logo Orlen, powstawały jednak stacje ekonomiczne Bliska. W 2013 roku nastąpił odwrót tego trendu. Zaledwie przeciągu roku z rynku zniknęło 131 stacji Bliska. Dobrze rozwija się natomiast koncept ekonomicznych stacji działających pod logo Optima, a należących do Grupy Lotos. Jak pokazuje poniższych ranking potrzeba jeszcze co najmniej kilku lat aż któraś z wymienionych sieci franczyzowych będzie liczyła więcej placówek od niezależnych operatorów:

Wykres dot. liczby stacji paliw w Polsce w 2013 roku Fot. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Struktura rynku stacji paliw w Polsce w roku 2013 roku
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

  1. Niezależni operatorzy (m.in. Huzar, Moya, Slovnaft Partner, Pieprzyk, PKS, Petrochemia, Delfin, Olkop, Wasbruk, Poczta Polska) - 2940 stacji na koniec 2013 roku (3000 stacji w 2012 roku)
  2. PKN Orlen (w tym stacje pod logo Bliska) - 1778 (1767)
  3. BP - 461 (446)
  4. Grupa Lotos (w tym stacje pod logo Optima) - 439 (405)
  5. Shell - 378 (376)
  6. Statoil (w tym stacje pod logo 1-2-3) - 354 (376)
  7. Sieci sklepowe (Auchan, Carrefour, E.Leclerc, Intermarché, Makro, Tesco i inne) - 166 (160)
  8. Lukoil - 116 (115)
  9. Shell Self Service (dawne stacje Neste, które zostały przejęte przez koncern Shell) - 88 (106)

 

Ciągle przybywa także stacji zlokalizowanych przy supermarketach. Ten format obiektów stanowi już prawie 11 proc. całego rynku. Tutaj liderem jest Intermarché, które 21 stycznia w Kętrzynie otworzyło już 47. stację paliw. Sieć ma w założeniu stałe zwiększania liczby swoich obiektów, tak aby działały one przy każdym istniejącym supermarkecie Intermarché, o ile jest to możliwe. Niewiele mniej, bo 43 stacje, należą do Carrefoura, któremu jednak od 5 lat nie przybywa tego typu obiektów.

Część franczyzobiorców zdecydowała się ostatnim czasie na inwestycję w pistolet niskoemisyjny, który pozwala klientom samodzielnie tankować LPG. To zasługa rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki, które weszło w życie we wrześniu 2013 roku. Ze złych wiadomości - część senatorów RP pracuje nad aktem prawnym, który uniemożliwi prowadzenia sprzedaży alkoholu na stacjach. Ma to zapobiec dużej liczbie pijanych kierowców. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, w wydanym przez siebie oświadczeniu, krytycznie odnosi się do przedstawionego projektu ustawy:

Zdaniem POPIHN nie można w sposób obiektywy łączyć faktu sprzedaży wyrobów alkoholowych na stacjach paliw w Polsce z przypadkami prowadzenia pojazdów samochodowych po spożyciu alkoholu nie mając wiarygodnych danych dotyczących zachowań konsumenckich w tym zakresie. Wprowadzanie ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej tylko dla określonej kategorii przedsiębiorców w Polsce zajmujących się sprzedażą paliw ciekłych na stacjach w żaden sposób nie ograniczy dostępu do wyrobów alkoholowych dla osób, które w sposób całkowicie świadomy będą chciały dokonać zakupu alkoholu, a następnie siąść za kółkiem. Badania rynkowe przeprowadzone w 2013 roku pokazały, że niewiele ponad 3 proc. mocnych alkoholi kupowane jest przez klientów na stacjach paliw. Zwracamy uwagę na to, że w zdecydowanej większości państw Unii Europejskiej nie ma oddzielnych przepisów dla stacji benzynowych w zakresie handlu alkoholem i podlegają one ogólnym regulacjom, dotyczącym wszystkich sklepów. Doświadczenia tych państw, w których wprowadzono całkowity lub częściowy zakaz alkoholu na stacjach paliw (Holandia, Belgia) wskazują na brak jakiejkolwiek zależności między dostępnością alkoholu na stacjach, a liczbą nietrzeźwych kierowców.

(dw)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0