10.02.2014

Serwis z piskiem opon

Euromaster, które należy do Grupy Michelin, otwiera średnio co miesiąc jeden serwis z oponami.

Pierwsza umowa partnerska Euromaster w Polsce została zawarta w lipcu 2008 roku. Od tamtej pory sieć rozrosła się nad Wisłą do 65 punktów stacjonarnych i 44 serwisów mobilnych, obsługujących floty transportowe w terenie. Warsztaty Euromaster specjalizują się w serwisie opon oraz tzw. lekkiej mechanice. Jest ich ponad 2 tys. w 17 krajach Europy. W Polsce firma jest też największym graczem na rynku opon ciężarowych – odpowiada za 14 proc. całkowitej sprzedaży. Marka Euromaster należy do Grupy Michelin.

Warsztat Euromaster Fot. Euromaster

Konsultant biznesowy Euromaster pomaga właścicielowi serwisu wdrożyć koncept franczyzowy Euromaster i monitoruje jego rozwój.

- Aby zostać partnerem sieci Euromaster, należy przejść określoną procedurę rekrutacyjną. Najpierw spotykamy się z kandydatem i poznajemy jego wizję rozwoju firmy – mówi Krzysztof Sas, prezes Euromaster Polska. – Na tym etapie sprawdzamy, czy kandydat odpowiada profilowi pożądanego przez nas partnera: otwartego, gotowego na zmiany i skoncentrowanego na jakości usług. Taki przedsiębiorca musi też rozumieć zasady współpracy we franczyzie i wynikające z tego zobowiązania. Obok czerpania konkretnych korzyści z przynależności do sieci, musi również sam angażować się w rozwijanie własnego biznesu i motywować swoich pracowników do respektowania zasad franczyzy. Jeśli obie strony znajdą wspólny mianownik, to po podpisaniu umowy rozpoczyna się trzymiesięczny okres integracji, czyli dostosowania punktu sprzedaży do niezbędnych i podstawowych wymagań sieci.

W tym czasie punkt serwisowy nie będzie jeszcze oznakowany wizualizacją Euromaster. Maksymalnie w ciągu kwartału serwis zostanie dopasowany do standardów sieci. Konsultant biznesowy Euromaster pomaga przedsiębiorcy wdrożyć koncept franczyzowy Euromaster i monitoruje jego rozwój.
- Jest to osoba odpowiedzialna za wdrażanie know-how. Dokonuje diagnozy na podstawie audytów wewnętrznych, proponuje zmiany w organizacji pracy warsztatu, opisuje poszczególne stanowiska robocze, określa odpowiedzialność pracowników i koordynuje ich szkolenia – wylicza Krzysztof Sas. – Dopiero po pomyślnym „dostosowaniu” serwis otrzymuje Certyfikat Zgodności, następnie wizualizuje się budynek i wtedy serwis zaczyna działać jako pełnoprawny członek naszej sieci.

(gum)