02.02.2001

Szkolenia pracowników nakazem czasów

W dzisiejszej gospodarce szkolenia są konieczne, aby odnieść sukces rynkowy.

Prawo i Gospodarka swój dodatek Zarządzanie w całości poświęciła sprawom szkoleń i dokształcania. Zamieściła między innymi wypowiedź Jeremiego Mordasiewicza, wiceprezesa Business Center Club. Jego zdaniem największą barierą rozwoju gospodarczego Polski jest niedobór odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. – Niedostatek dobrze przygotowanych kadr uniemożliwia bezkonfliktowe wchłonięcie nowych technologii zagranicznych czy przestawienie firm na skuteczniejszą organizację pracy. Średnia wykształcenia większości naszych przedsiębiorców jest relatywnie niska. Z pracownikami jest podobnie. Część z nich ma kwalifikacje nieprzystające do potrzeb gospodarki rynkowej.

Z naszych analiz sposobów podchodzenia firm do kształcenia kadr wynika, że podmioty zagraniczne, w większym stopniu niż polskie, widzą potrzebę kształcenia ludzi – mówił Prawu i Gospodarce wiceprezes. Ich menadżerowie, zdają sobie sprawę, że standard pracy w polskich firmach jest niższy, inne tez są struktury organizacyjne i relację pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Duże firmy zagraniczne przygotowywały specjalne programy kształcenia kadr, kładący szczególny nacisk na podnoszenie umiejętności praktycznych pracowników, wiedząc, że są oni największym majątkiem firmy.

Jeremi Mordasiewicz wyraził opinię, że większy nacisk na kształcenie swoich pracowników kładą firmy duże niż małe. – Na początku działalności firmy koncentrowały się przede wszystkim na bieżącej działalności. Jednak w miarę upływu czasu okazało się, że rynek ma coraz większe wymagania jakościowe, w związku z tym trzeba zapoznawać personel z nowymi technologiami, przyuczać do posługiwania się nimi. Niemal wszyscy pracodawcy są dziś przekonani, że nie uda się odnieść sukcesu bez kształcenia siebie oraz personelu. Jednak w niektórych firmach bieżące zadania na to nie pozwalają. Brakuje czasu. W wielu przedsiębiorstwach pilne wypiera ważne. Takie firmy nie mają większych szans na przetrwanie. Na dzisiejszym rynku trzeba wytwarzać coraz lepsze produkty.

Więcej: Prawo i Gospodarka, dodatek Zarządzanie, 2 lutego 2001

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0