25.05.2014

Bez licencji ryzykownie

Metrohouse nie narzeka na brak zgłoszeń od potencjalnych franczyzobiorców. To efekt zniesienia licencji na zawód pośrednika.

Pod logo Metrohouse działa blisko 100 biur nieruchomości, z którymi współpracuje ponad 800 agentów oraz doradców z całej Polski. Oferta Metrohouse obejmuje pośrednictwo w sprzedaży, kupnie oraz wynajmie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. W skład grupy wchodzi również dział kredytowy. W ostatnim półroczu firma podpisała 18 umów franczyzowych. Od początku roku pośrednicy musieli odnaleźć się w nowej rzeczywistości, ponieważ została zniesiona licencja pośrednika. Aby wykonywać ten zawód wystarczy wykupić ubezpieczenie OC.
- Ubezpieczeniem OC pośrednika nieruchomości jest objęta odpowiedzialność cywilna w obrocie nieruchomościami za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa - wyjaśnia Piotr Jarosz, dyrektor ds. rozwoju sieci franczyzowej w Metrohouse. - W przypadku gdy pośrednik wykonuje czynności pośrednictwa przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, ubezpieczeniem OC jest objęta również odpowiedzialność cywilna tego pośrednika za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem tych osób. Minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia wynosi 25 tys. euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia. Wysokość kwoty ubezpieczenia zależy m.in. od wielkości firmy i sumy ubezpieczenia i wynosi już od kilkuset złotych.

Biuro Metrohouse w Białymstoku.

Motto agentów Metrohouse „Kupujący nie płaci prowizji” promuje model pośrednictwa oparty na pobieraniu wynagrodzenia od jednej strony transakcji.

- Samodzielne rozpoczęcie działalności w branży obrotu nieruchomościami może być ryzykowne. Bez odpowiedniego wprowadzenia w meandry mechanizmów funkcjonowania rynku nie ma mowy o skutecznym działaniu. Oczywiście także lokalne biura działające w pojedynkę osiągają sukcesy, dzieje się to jednak większym nakładem sił i środków, w rezultacie nauki na własnych błędachW prowadzonych przez nas rozmowach, niezależnie od dotychczasowej ścieżki biznesowej kandydata na franczyzobiorcę, dokonujemy szczegółowej analizy lokalnego rynku nieruchomości i na podstawie danych opracowujemy biznesplan - mówi Piotr Jarosz.

Franczyzodawca oferuje swoim partnerom dostęp do bazy nieruchomości i klientów w Polsce. Poza tym oferty, oprócz własnego poartalu trafiają także na inne branżowe serwusy, takie jak gratka, domiporta, oferty.net.Przedsiębiorca zainteresowany współpracą przechodzi praktyki w jednym z biur Metrohouse. Następnie otrzymuje opracowane przez radców prawnych wzory umów pośrednictwa, dostęp do systemu CRM do obsługi biura. Daje on możliwość kontrolowania pracy biura z każdego miejsca, nadzorowania swojego budżetu, wystawiania faktur dla klientów i zamawiania materiałów marketingowych. Franczyzobiorca może uzyskać dodatkowe dochody dzięki pośrednictwie w udzielaniu kredytów hipotecznych, ponieważ Metrohouse posiada umowy z większością banków.

Więcej informacji z rynku nieruchomość można znaleźć na portalu LokalnaBiznes.pl
(dw)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0