04.07.2014

Petrobiznes dla każdego

Jan Michalak, dyrektor ds. infrastruktury i rozwoju Lotos Paliwa, opowiada prowadzeniu własnej stacji paliw we franczyzie.

Z danych PROFIT system wynika, że we franczyzową stację paliw trzeba zainwestować średnio 2,4 mln zł. Czy całość inwestycji jest po stronie partnera?
Koszt budowy stacji ponosi partner i jest ona jego własnością. Lotos w ramach umowy franczyzowej wspiera jego inwestycję poprzez przekazanie m.in. wizualizacji, mebli,  systemu IT i organizując szkolenie dla pracowników. Szczegółowy zakres inwestycji ze strony ustalany jest z partnerem.

Jan Michalak, dyrektor ds. infrastruktury i rozwoju LOTOS Paliwa Fot. Lotos Paliwa

Sieć Lotos obejmuje ok. 430 stacji, z czego ponad 160 prowadzą franczyzobiorcy.
Jan Michalak, dyrektor ds. infrastruktury i rozwoju Lotos Paliwa

Czy partner może samodzielnie wybrać lokalizację swojej stacji?
Nasza oferta kierowana jest głównie do właścicieli stacji już funkcjonujących, zarówno w systemach franczyzowych innych koncernów, jak również stacji niezrzeszonych. Istnieje również możliwość przyjęcia do systemu Partnerstwa Handlowego Lotos właścicieli gruntów, którzy chcieliby przy współpracy ze spółką Lotos Paliwa wybudować i w przyszłości prowadzić własną stację paliw. Preferowane są lokalizacje, które spełniają nasze kryteria rozwoju, niemniej jednak każda ze zgłoszonych ofert nawiązania współpracy spotka się z kompetentnym i rzeczowym doradztwem wykwalifikowanych przedstawicieli handlowych. Potencjalna lokalizacja jest oceniana przez Kierownika Obszaru Rozwoju i po wstępnej akceptacji, prowadzone są negocjacje warunków umowy, ustalenie warunków handlowych, a ostateczną decyzję podejmuje zarząd.

Na jakich zasadach opiera się współpraca między Lotosem a partnerem?
Partner prowadzi  stację na własne ryzyko i odpowiedzialność. Udostępniamy naszą markę w zamian za sprzedaż paliw z Lotos i prowadzenie stacji zgodnie ze standardem sieci. Partner może z naszej strony liczyć na pomoc w podniesieniu standardu i modernizacji stacji, informatyczny system wsparcia sprzedaży, uczestnictwo we wspólnych działaniach marketingowych Grupy Kapitałowej Lotos oraz udział w programie lojalnościowym.

Rozmawiał (gum)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0