19.07.2014

Nadprogramowa gotówka

Jest kilka sposobów pomnożenia środków firmy zebranych na jej koncie - zdradza Adam Lipka z Union Investment TFI.

Jak sprawnie zarządzać nadwyżkami finansowymi firmy?
Czasem zdarza się, że dążąc do utrzymania płynności przedsiębiorstwo popada w okresową nadpłynność. To nieuchronnie prowadzi do pułapki obniżenia efektywności środków obrotowych. Okresowa nadpłynność to rezultat nadmiernie asekuracyjnych praktyk w zakresie zarządzania firmowymi pieniędzmi. Choć skala zjawiska jest zależna od cykli rynkowych, w jakich funkcjonuje przedsiębiorstwo w danej branży, sam schemat wygląda podobnie. Firma, chcąc zachować płynność i swobodę w bieżącym dysponowaniu kapitałem – wpływającym na firmowe konto nieregularnie i w różnych kwotach – pozostawia  większość albo wręcz całość tych środków na rachunku bankowym z lokatą overnight. Średnie oprocentowanie lokaty „nocnej” w relacji do poziomu inflacji nie zwiększa zanadto zysków w ujęciu realnym.

Adam Lipka, ekspert w Departamencie ds. Klientów Instytucjonalnych Union Investment TFI Fot. Union Investment TFI

Warto oszacować spodziewane miesięczne wpływy środków pieniężnych do firmy. Następnie należy oszacować wartość faktur obciążających w danym miesiącu i zostawić minimalny bufor płynnościowy na wypadek nieprzewidzianych wydatków.
Adam Lipka, ekspert w Departamencie ds. Klientów Instytucjonalnych Union Investment TFI

Jak zatem skutecznie pomnożyć nadwyżki finansowe?
Firma ma do dyspozycji kilka możliwości, m.in. skorzystanie z funduszy inwestycyjnych lub usługi asset management. Rozwiązaniem najprostszym do wykorzystania, a jednocześnie pozwalającym na osiągnięcie większego dodatkowego przychodu jest fundusz inwestycyjny pieniężny, najlepiej taki, którego strategia inwestycyjna akcentuje kwestię istotną z punktu widzenia firmy – bezpieczeństwo. Ile można zyskać? Dla uproszczenia załóżmy, że dysponujemy kwotą rzędu miliona złotych, którą planujemy ulokować na miesiąc. Ponadto przyjmijmy, że średnie oprocentowanie depozytu overnight to 1,5 proc., a funduszu pieniężnego to 3,5 proc. w skali roku. Przy takich parametrach na lokacie overnight firma mogłaby zarobić miesięcznie ok. 1250 zł. W tym samym czasie fundusz pieniężny zarobiłby ponad 2900 zł. Jeśli pomnożymy uzyskane wyniki przez 12 miesięcy, zysk z bardziej rentownego narzędzia wzrośnie już do 35 tys. zł.

Co może pomóc firmie w bardziej efektywnym zarządzaniu kapitałem?
Uświadomienie sobie prostego, ale jakże ważnego faktu, że środki wpływające na firmowe konto są przeznaczane na realizację różnych potrzeb i zobowiązań: płatności dla kontrahentów, opłaty stałe, pensje dla pracowników, inwestycje, a ich cykl jest różny. Dlatego warto w pierwszej kolejności oszacować spodziewane miesięczne wpływy środków pieniężnych do firmy. Następnie należy oszacować wartość faktur obciążających w danym miesiącu i zostawić minimalny bufor płynnościowy na wypadek nieprzewidzianych wydatków. Na koniec firma powinna przeanalizować terminy płatności faktur dla kontrahentów i innych zobowiązań. Po przygotowaniu takiego zestawienia otrzymamy jasną odpowiedź, jaka część środków będzie potrzebna na bieżące płatności, a jaka dopiero za jakiś czas. To proste zasady, które jednak w ostatecznym rozrachunku pozwolą uniknąć firmie pułapki nieefektywnej nadpłynności, a dzięki temu zwiększyć przychody finansowe firmy.
rozmawiał (dw)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0