31.03.2015

Unia nakręca firmy

O rosnącej liczbie doradców działających pod szyldem firmy Dotacje Export Group oraz planach na 2015 rok opowiada Piotr Buchalski, prezes.

Jak ocenia pan dotychczasowy rozwój sieci Dotacje Export Group?
Zainteresowanie naszym systemem jest znacznie większe niż zakładaliśmy na początku. Zależy nam, by do końca 2015 roku mieć 35-40 placówek. Dotychczas podpisaliśmy 12 umów franczyzowych. Do końca czerwca chcemy podwoić ich liczbę. Cały czas zgłaszają się do nas potencjalni parnerzy, z którymi negocjujemy warunki współpracy i rekomendowane przez nich lokalizacje.

Piotr Buchalski, franczyzodawca marki Dotacje Export Group Fot. Marek Relich

Oczekujemy, że w biurze franczyzobiorcy będą pracowały przynajmniej dwie przeszkolone przez nas osoby - specjaliści posiadający wiedzę o funduszach europejskich.
Piotr Buchalski, prezes firmy Dotacje Export Group

Skąd tak duże zainteresowanie?
Biznes świetnie wpisuje się w nowy program wsparcia finansowego dla Polski z budżetu Unii Europejskiej 2014-2020. W ciągu pięciu lat będzie do rozdysponowania ponad 30 mld euro na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Firma Dotacje Export Group właśnie im dedykuje swoje usługi. Jesteśmy jedynymi specjalistami na rynku, którzy koncentrują się na obsłudze małych  podmiotów gospodarczych. Wypełniamy niszę, którą duże firmy doradcze w zakresie dotacji unijnych nie są zainteresowane. To stwarza duże możliwości dla biur franczyzowych, które dzięki naszemu know-how, procedurom i wsparciu marketingowemu mogą być bezkonkurencyjne na lokalnym rynku. Myślę, że potencjalni franczyzobiorcy to doskonale rozumieją, stąd takie zainteresowanie naszym konceptem.

Co oferujecie franczyzobiorcom?
Z jednej strony przekazujemy całe know-how: procedury, sposoby pozyskiwania i rozliczania dotacji, z drugiej zaś dajemy realne wsparcie marketingowe, dzięki któremu franczyzobiorcy nie mają problemu z pozyskiwaniem klientów. Zanim biuro rozpocznie działalność zarówno franczyzobiorca jak i jego pracownicy przechodzą intensywne szkolenia z zakresu wiedzy o programach unijnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz warsztaty pisania wniosków o dofinansowanie. Do tego narzucamy procedury, których przestrzeganie zapewnia wysoką jakość projektów pisanych dla klientów.

Jakie są warunki rozpoczęcia działalności w ramach sieci Dotacje Export Group?
Koszt inwestycji w biuro wynosi od 45 do 70 tys. zł, z czego opłata licencyjna - 35 tys. zł. Wysokość nakładów uzależniona jest od lokalizacji biura, jego powierzchni i liczby pracowników. Wymagamy aby franczyzobiorcy dysponowali lokalem oraz żeby w biurze pracowały przynajmniej dwie przeszkolone przez nas osoby - specjaliści posiadający wiedzę o funduszach europejskich. To może być właściciel i pracownik lub dwóch pracowników. Biuro powinno być przygotowane do obsługi klientów w komfortowych warunkach.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0