Nie zawsze odpowiada producent

Poniedziałek
05.02.2001
Bezpieczeństwo produktów: jak unikać płacenia odszkodowań
 
O nowych regulacjach, będących wynikiem dostosowywania polskiego prawa do unijnego, poinformowała Rzeczpospolita w dodatku Małe i Średnie Przedsiębiorstwa. Generalną zasadą jest, że dpowiedzialność za szkody spowodowane użytkowaniem produktów spoczywa bezpośrednio na ich producentach. Jednak czasami, podała Rzeczpospolita, prawo pozwala przerzucić obowiązek zapłaty odszkodowania z producenta na innych przedsiębiorców, np. sprzedawcę. Zgodnie z ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ten, kto wytwarza produkty niebezpieczne, odpowiada za szkody spowodowane jego użytkowaniem. Do wypłaty odszkodowania może być jednak zmuszony także sprzedawca danego produktu. Będzie płacić wtedy, gdy nie ustali albo nie wskaże w ciągu miesiąca od wystąpienia szkody, kto jest producentem, importerem lub wytwórcą materiału.

Nie we wszystkich przypadkach producenci muszą płacić odszkodowania za szkody spowodowane przez ich produkty. Nie mogą być pociągani do odpowiedzialności, gdy ich produkty, choć okazały się szkodliwe, nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu. Są zwolnieni od odpowiedzialności także wtedy, gdy nie można było przewidzieć niebezpiecznych właściwości towaru, albo kiedy pojawiły się one w wyniku przestrzegania przez producenta obowiązujących przepisów.

- Nadmiar informacji producentów o właściwościach ich towarów, w tym o możliwych zagrożeniach dla nabywców, jest wręcz wskazany przy obowiązującym w Polsce prawie – przekonywał dziennik Michał Polański, podczas spotkania Klubu Eksportera, zorganizowanego niedawno przez warszawskie Euro Info Centre. Przypomniał, że nawet za brak ostrzeżeń przed suszeniem zwierząt w mikrofalówkach, amerykański producent tych urządzeń musiał zapłacić duże odszkodowanie.

Rzeczpospolita poinformowała, że jeszcze przed wprowadzeniem produktu do obrotu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta ma prawo domagać się od producenta, by dostarczył informacji o produktach i przypuszczalnych zagrożeniach. Urząd może także zobowiązać go do poddania produktu badaniu w akredytowanym laboratorium. Tych samych czynności urząd może zażądać od producentów także po wprowadzeniu produktu do obrotu. Może też domagać się poinformowania opinii publicznej o zagrożeniach wynikających z użytkowania partii towarów albo nakazać wycofanie produktu z obrotu.

Więcej; Olga Gajda, Rzeczpospolita, 5 lutego 2001

Rzeczpospolita

POPULARNE NA FORUM

Nie zapomnij o szkoleniach bhp

Co się dzieje w przypadku gdy kursy bhp się nie odbędą? Wydaje mi się, że wtedy kary są bardzo wysokie.

22 wypowiedzi
ostatnia 16.07.2018
Finansowanie reklamy we franczyzie

Podstawowym źródłem finansowania działań marketingowych we franczyzie są środki pieniężne zebrane z wpłat na wspólny fundusz przeznaczony na ten cel. Jednakże w...

1 wypowiedzi
ostatnia 16.07.2018
Skuteczna i tania reklama małej firmy

Polecam reklame w aplikacji która łączy klientów z partnerami handlowymi. Koszt 0 zł. Płacimy do 5% kwoty której klient u nas zostawił. Czyli tak naprawdę płacimy...

407 wypowiedzi
ostatnia 15.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I want to encourage that you continue your great writing, have a nice day! Wifi hacking apk

82 wypowiedzi
ostatnia 14.07.2018
Biznes po stronie dobra

Dollar General company has its origins in Scottsville, Kentucky from James Luther “J.L.” Turner and his son Cal Turner. James Turner’s father died in an accident in 1902...

18 wypowiedzi
ostatnia 12.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see...

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see...

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

nice post. Thanks for sharing such an interesting and witty post with us. Electromagnetic spider repellent

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018