30.01.2016

Dlaczego prowadzisz biznes?

Niby proste pytanie, a często nawet właściciele firm i kadra zarządzająca mają problem z odpowiedzią.

Częstym błędem popełnianym przez przedsiębiorców jest branie się do zarządzania strategicznego przy jednoczesnym bagatelizowaniu zdefiniowania misji firmy. I nie chodzi tutaj o formułkę, która będzie ładnie wyglądała na naszej stronie internetowej lub w prospekcie emisyjnym.

Marcin Pałkus Fot. Marcin Pałkus

Najczęstszym powodem zakładania firmy jest chęć zarobienia pieniędzy. Jednak przedsiębiorcy, którzy prowadzą firmę już od kilku lat, dostrzegają, jak powody prowadzenia biznesu zmieniają się wraz z wchodzeniem ich firmy w kolejne etapy rozwoju.
Marcin Pałkus, doradca biznesowy, właściciel firmy Directzone.pl

Zdefiniowanie misji firmy jest wypadkową odpowiedzi na szereg złożonych pytań dotyczących tożsamości firmy. Dobrze określona misja jest czynnikiem niezbędnym do budowania tożsamości i wiarygodności przedsiębiorstwa. Nie wystarczy powiedzieć, że jesteśmy producentem takiego czy innego produktu lub dostawcą takich a takich usług.

Co więc składa się na całość tej układanki? Po pierwsze, musimy sobie odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących genezy prowadzenia biznesu. Najczęstszym powodem zakładania firmy jest oczywiście chęć zarobienia pieniędzy. Jednak przedsiębiorcy, którzy prowadzą firmę już od kilku lub nawet kilkunastu lat, dostrzegają, jak powody prowadzenia biznesu zmieniają się wraz z wchodzeniem ich firmy w kolejne etapy rozwoju. I wówczas okazuje się, że proste z pozoru pytanie nie jest już takie proste.

Kolejnym obszarem, który należy zbadać, są kwestie dotyczące systemu wartości i zasad, który funkcjonuje w firmie. Ten obszar jest bardzo istotny, gdyż wpływa na ocenę odpowiedzialności i wiarygodności biznesu. A bez tego nie da się przetrwać długo na rynku. Odzwierciedleniem powyższego kręgosłupa moralnego firmy są działające standardy i zachowania. Spisanie tylko procedur i regulaminów funkcjonujących w firmie nie wystarczy. Należy pokazać, jak firma w praktyce przekuwa swój system wartości na działające mechanizmy i zwyczaje. Ostatnim elementem jest określenie domen strategicznych oraz kluczowych kompetencji i przewag konkurencyjnych.

Przejście całego zestawu pytań da nam dopiero materiał do zdefiniowania ostatecznego brzmienia misji firmy, która będzie odzwierciedleniem prawdziwego obrazu, a nie wynikiem pracy marketingowca. Jestem przekonany, że klienci tę prawdę natychmiast dostrzegą. Często okazuje się, że tożsamość firmy uległa zmianie, w wyniku dynamiki rynku i otoczenia. Może temu również towarzyszyć zmiana po stronie samego modelu biznesowego firmy. Brak cyklicznego przeglądu tożsamości biznesu może doprowadzić to sytuacji, w której zaczniemy tracić rynek i przegramy nierówną walkę z konkurencją, która ma oczy z każdej strony.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0