19.02.2016

Interes, w którym trzeba umieć liczyć

Franczyzobiorca MathRiders ma do wyboru trzy opcje współpracy. W żadnej z nich kwota potrzebna na start nie przekracza 35 tys. zł

Koncept MathRiders rozwija międzynarodowa Grupa Edukacyjna Helen Doron, właściciel sieci szkół językowych.  MathRiders to metoda nauczania matematyki dla dzieci i młodzieży w wieku 2-18 lat.

Uczniowie podczas zajęć MathRiders Fot. MathRiders

W Polsce działają dwie własne placówki MathRiders oraz 26 franczyzowych.

Zajęcia odbywają się w małych grupach 4-8-osobowych. Pokazujemy, że matematyka jest realnym i znaczącym fragmentem naszej rzeczywistości i tym samym pozwala dziecku rozwijać umiejętności niezbędne w codziennym życiu. Wczesna nauka matematyki wpływa na rozwój części mózgu odpowiedzialnych za umiejętność rozwiązywania problemów – zapewnia Małgorzata Grymuza, franczyzodawca MathRiders w Polsce.

Osoba, która chciałaby rozwijać koncept MathRiders w Polsce, ma do wyboru kilka opcji biznesowych. Może na przykład zostać dyrektorem regionalnym i zająć się rozwojem i wspieraniem regionalnej sieci Centrów Nauczania MathRiders na terenie zamieszkałym przez 4-11 mln mieszkańców. Dodatkowo będzie prowadzić swoją placówkę i koordynować pracę pozostałych na swoim terenie. Będzie też odpowiedzialna za organizację szkoleń dla nauczycieli, zamawianie i sprzedaż materiałów, rozliczenie opłat tantiemowych od nauczycieli i centrów oraz zapewnienie im niezbędnego wsparcia.

Można też zostać franczyzobiorcą Centrum Nauczania MathRiders i otrzymać wyłączność na prowadzenie zajęć na obszarze zamieszkałym przez 50-100 tys. mieszkańców. Franczyzobiorca może liczyć na wsparcie w zakresie prowadzenia szkoły lokalnego dyrektora regionalnego. Do zadań franczyzobiorcy będzie należało promowanie konceptu na swoim terenie, bezpośredni kontakt z uczniami i ich rodzicami, zatrudnianie nauczycieli oraz organizacja zajęć w Centrum Nauczania i innych miejscach na terenie objętym licencją.

Ostatnią, najmniej wymagającą formą współpracy, jest prowadzenie studia nauczania MathRiders. Franczyzobiorca prowadzi placówkę marki na obszarze zamieszkałym przez maksymalnie 25 tys. mieszkańców.

Kwota inwestycji potrzebna na start zależna jest od zakresu współpracy, na który zdecyduje się franczyzobiorca. Franczyzodawca zapewnia, że nie przekracza ona 35 tys. zł. – Biznes jest na tyle dochodowy, że bez problemu może stanowić jedyne źródło dochodu – zapewnia Małgorzata Grymuza.

W Polsce działają dwie własne placówki MathRiders oraz 26 franczyzowych.