07.03.2016

Biznes bez lokalu

Franczyzodawca Open School wprowadził do oferty nową opcję współpracy biznesowej, która zwalnia franczyzobiorcę z obowiązku wynajmowania lokalu.

– Dzięki temu franczyzobiorca minimalizuje nakłady inwestycyjne potrzebne na start, przy czym nadal może oferować większość usług dostępnych w naszej sieci, przede wszystkim szkolenia językowe w firmach, tłumaczenia dla klientów biznesowych, a także kursy online z lektorem na żywo oraz e-learningowe – mówi Grzegorz Nowakowski, dyrektor sieci Open School.

Grzegorz Nowakowski, franczyzodawca Open School Fot. Open School

Dobrą pracę gwarantuje dziś znajomość co najmniej dwóch języków obcych. Z tej perspektywy przed naszą branżą pojawiają się nowe możliwości, szczególnie w nauczaniu języków innych niż angielski.
Grzegorz Nowakowski, dyrektor sieci Open School

W szkołach marki uczą się dzieci od trzeciego roku życia, młodzież oraz dorośli. Poza tym Open School oferuje też usługi szkoleniowe oraz tłumaczeniowe. – Obecnie współpracujemy z ponad 200 firmami i instytucjami publicznymi w całej Polsce – dodaje Grzegorz Nowakowski.

Franczyzobiorca może współpracować z siecią w dwóch modelach. W pierwszym z nich, już wspomnianym, franczyzobiorca nie musi posiadać lokalu na szkołę. Współpraca z klientami biznesowymi realizowana jest w ich siedzibach, a usługi tłumaczeniowe zdalnie. Studenci indywidualni korzystają natomiast z platformy sieciowej, która umożliwia odbycie lekcji online z lektorem oraz platformy e-learningowej. Poza tym prowadzi biuro tłumaczeń i szkolenia językowe w firmach. W drugim modelu franczyzobiorca musi wynająć lokal. – Ale przy tej opcji współpracy może liczyć na dodatkowe przychody z tytułu kursów stacjonarnych, które będą się odbywać w szkole. W tym modelu można liczyć na wyższe przychody, ale również wyższe koszty, bo trzeba doliczyć comiesięczny czynsz za lokal – stwierdza franczyzodawca.

Przy tej formie współpracy trzeba dysponować kwotą co najmniej 20 tys. zł. Opłata wstępna wynosi co najmniej
8 tys. zł, a dostosowanie i wyposażenie lokalu franczyzodawca szacuje średnio na 12 tys. zł. W trakcie trwania umowy franczyzowej przedsiębiorca będzie zobowiązany uiszczać na rzecz franczyzodawcy opłatę bieżącą, która w zależności od oszacowanego potencjału miasta wynosi co najmniej 6 tys. zł rocznie.