25.05.2016

Podatek od handlu znów straszy

Widmo podatku znów zagląda w oczy handlowcom. W sieci pojawił się projekt ustawy.

To kolejna odsłona podatkowej sagi. Ministerstwo Finansów w komunikacie na stronie internetowej przedstawiło ogólne założenia nowego podatku od handlu detalicznego. W informacji jest mowa o kwocie wolnej w wysokości 17 mln zł oraz progresji podatkowej z dwiema stawkami i progami podatkowymi.
Dopóki projekt nie wejdzie w życie, rynek będzie funkcjonować w niepewności. A ta jest dla biznesu wielkim utrudnieniem. Franczyzodawcom trudniej jest pozyskiwać nowych franczyzobiorców w sytuacji, gdy nie wiadomo na pewno, czy podatek handlowy nie będzie naliczany od całego obrotu notowanego przez sieci franczyzowe – mówi Michał Wiśniewski, dyrektor działu doradztwa we franczyzie PROFIT system.

obrady sejmu RP Fot. Flickr

Projekt ustawy o podatku handlowym nie zawiera szczególnych rozwiązań dotyczących sprzedawców działających w ramach sieci handlowych. To dobra wiadomość dla właścicieli małych sklepów.

Według deklaracji Ministerstwa projekt zakłada, że przedmiotem opodatkowania będzie przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów. Projekt rzekomo nie przewiduje opodatkowania sprzedaży dokonywanej przez internet, ani też nie zawiera szczególnych rozwiązań dotyczących sprzedawców działających w ramach sieci handlowych.

Przewiduje się kwotę wolną od podatku w wysokości 17 mln zł miesięcznie. Podstawę opodatkowania stanowić będzie osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej ponad tę kwotę. Wprowadzona ma zostać skala progresywna, obejmująca dwie stawki i progi podatkowe:

  • 0,8 proc. od podstawy opodatkowania pomiędzy kwotą 17 mln zł i 170 mln zł
  • 1,4 proc. od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł.

Co może być pocieszające dla płatników, podatek zapłacony przez sprzedawcę będzie stanowił u niego koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym.

Organizacje branżowe już wyraziły sprzeciw przeciw powyższym założeniom. Zdaniem części z nich taka forma opodatkowania jest niesprawiedliwa, ponieważ dotyka tylko część przedstawicieli rynku.

Aktualizacja

Dzień po zamieszczeniu komunikatu na stronie Ministerstwa Finansów w sieci pojawił się projekt ustawy. Dotarł do niego portal Wiadomości Handlowe. Projekt można pobrać w tym miejscu. Większość deklaracji ministerstwa znajduje pokrycie w treści projektu, choć np. brak w nim informacji o wyłączeniu spod podatku sprzedaży internetowej.