29.06.2016

Biznes pod tablicą

O zmianach w polskiej oświacie i ich wpływie na branżę edukacyjną opowiada Leszek Lewandowski, właściciel sieci szkół Galileusz.

Anna Zalewska, minister edukacji, zapowiedziała kolejną reformę edukacji. W jaki sposób wpłyną one na prywatne szkoły specjalizujące się w udzielaniu korepetycji i przygotowywaniu do egzaminów?
Od dłuższego czasu w polskiej oświacie nie dzieje się najlepiej. Ciągłe zmiany powodują chaos, uczniowie i rodzice są zdezorientowani. Najpierw zostały stworzone gimnazja, a teraz będą zlikwidowane. Wprowadzono test na koniec szóstej klasy, teraz z niego zrezygnowano. Do tego dochodzą częste zmiany w programie nauczania, w maturach, perturbacje z sześciolatkami. Poza tym poziom nauki w kraju zależy od stabilności systemu edukacyjnego oraz od kadry, która w obecnym czasie jest bardzo słaba. Uczestniczymy w rekrutacji nauczycieli i wiemy, jaki poziom reprezentują. Takie firmy jak nasza pomagają uczniom i ich rodzicom zorientować się w tym, co się dzieje w edukacji, jakie są wymagania na egzaminach – i co najważniejsze – umiemy skutecznie do tych egzaminów przygotować. Dlatego perspektywy rozwoju dla biznesów z branży edukacyjnej są bardzo obiecujące. Szczególnie że nasza firma specjalizuje się w naukach matematyczno-przyrodniczych, które dają możliwość zdobycia dobrego zawodu i co za tym – idzie wysokich zarobków.

Leszek Lewandowski, właściciel sieci Galileusz Fot. Galileusz

Takie firmy jak nasza pomagają uczniom zorientować się w tym, co się dzieje w edukacji, jakie są wymagania na egzaminach, jak się skutecznie do nich przygotować. Dlatego perspektywy rozwoju dla biznesów z branży edukacyjnej są bardzo obiecujące.
Leszek Lewandowski

Jakie zajęcia i dla kogo prowadzone są w szkołach Galileusza?
W naszych szkołach uczą się dzieci i młodzież w wieku 7-21 lat. W ofercie Galileusza są kursy maturalne, gimnazjalne, korepetycje oraz warsztaty naukowe dla dzieci. Zajęcia odbywają się w małych grupach. Część warsztatów ma unikatową formułę, np. zajęcia praktyczne z anatomii w ramach lekcji z biologii. Wszystkie zajęcia prowadzone są na najwyższym poziomie, ponieważ kadrę nauczycielską wybieramy osobiście. Nasi uczniowie osiągają najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych i gimnazjalnych w skali kraju i dostają się do najlepszych liceów oraz uczelni.

Kto może zostać waszym franczyzobiorcą i ile musi mieć pieniędzy na inwestycję?
Nasz pomysł na biznes nie wymaga wielkich nakładów kapitałowych. Niemniej jednak należy w biznesplanie uwzględnić poza opłatami licencyjnymi i zakupem np. ławek, krzeseł, tablic, budżet na lokalny marketing. I trzeba mieć zabezpieczone pieniądze na utrzymanie szkoły do czasu, aż zacznie być rentowna. Opłata wstępna za przystąpienie do sieci Galileusz wynosi 6-11 tys. zł i zależy od liczby osób zamieszkałych w mieście, w którym franczyzobiorca będzie prowadził swoją szkołę (6 tys. dla miast do 200 tys. mieszkańców, 8 tys. zł dla miast 201-500 tys. osób oraz 11 tys. zł dla miejscowości powyżej 501 tys. mieszkańców). W ramach opłaty franczyzowej przedsiębiorca otrzymuje m.in.: wyłączność terytorialną na ustalony obszar, wspólną szatę graficzną, dostęp do strony internetowej opartej na systemie CMS (umożliwia on wprowadzenie zmian na stronie bez udziału informatyka). Poza tym strona daje możliwość zapisów na zajęcia online, posiada panel pozwalający zarządzać salami do zajęć i planem lekcji oraz forum dla franczyzobiorców umożliwiające wymianę poglądów, pomysłów i wspólne rozwiązywanie ewentualnych problemów. Ponadto franczyzobiorca otrzymuje też materiały dydaktyczne potrzebne do przygotowania ucznia do matury z matematyki, fizyki, chemii i biologii.

Rozmawiała Anna Smolińska

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0