Forum: Weksel 1483

Amelia 05.05.2004 *.komp06.kknjo.univ.gda.pl

Od jednej z sieci dostałam coś takiego: INSTRUKCJA:
1. Należy zakupić w urzędzie skarbowym lub banku weksel o nominale 50 zł (słownie
złotych: pięćdziesiąt). Jeśli franchisobiorca ma większą liczbę punktów, to jeden weksel do
każdego punktu ( nie mogą powtarzać się poręczyciele).
2. W obecności notariusza wystawca weksla (franchisobiorca) wraz z dwoma poręczycielami
i ich współmałżonkami, podpisują weksle wraz z deklaracją wekslową. Notariusz
potwierdza ważność złożonych podpisów.
3. Prosimy przesłać weksel wraz z potwierdzoną notarialnie deklaracją wekslową na adres
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, w
terminie 7 dniu od daty otrzymania niniejszego pisma.
Koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia wekslowego ponosi Wystawca weksla.
/
Z poważaniem
XXXXXXXXXXX
---------------------------------------------
DEKLARACJA

DEKLARACJA DO WEKSLA PORĘCZONEGO IN BLANCO
Jako zabezpieczenie wszelkich należności wynikających z realizacji Umowy
Franchisingowej Nr .......................... z dn. ..................................... w załączeniu składam do
dyspozycji XXXXXX jeden weksel in blanco z mojego wystawienia, który XXXX ma prawo
wypełnić w każdym czasie w wypadku niedotrzymania postanowień w/w umowy
franchisingowej lub nienależytego jej wykonania, na sumę odpowiadającą wysokości szkody i
kar umownych w XXXXX , łącznie z odsetkami, prowizjami i opłatami powstałymi z
jakiegokolwiek tytułu oraz we wszystkich tych wypadkach, gdy przysługuje XXXXi prawo
żądania zaspokojenia swoich roszczeń przed nadejściem terminu płatności. XXXX ma
prawo opatrzeć ten weksel datą płatności według własnego uznania oraz uzupełnić go
brakującymi elementami, w tym klauzulą „bez protestu", zawiadamiając mnie o tym listem
poleconym pod wskazany adres.
List ten powinien być wysłany przynajmniej na 7 dni przed terminem płatności weksla.
Jako miejsce płatności weksla wskazuję XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Jednocześnie zobowiązuję się do informowania XXXX o każdorazowej zmianie mojego
nazwiska lub adresu z tym skutkiem, że list XXXX skierowany według ostatnich znanych
XXXX danych i pod ostatnio znany adres będzie uważany za skutecznie doręczony z dniem
pierwszego awiza pocztowego albo z dniem jego zwrotu poprzez pocztę z adnotacją „adresat
nieznany" lub podobną adnotacją.
.............................................................................................................. s. ...................................
żarn. ............................................................................................................................................
PESEL:........................................... legitymujący się dowodem osobistym seria
............................ nr .........................................
(podpis Wystawcy)
-------------------------------------------

Czy można się jakoś też zabezpieczyć. Czy można zabezpieczyć mój weksel dle tej firmy wekslem tej firmy dla mnie, gyby był użuty nieprawnie i bezpodtsawnie przez firmę XXX.

Dziękuję za poradę

MP 05.05.2004 *.kobra.zak.com.pl

Myślę, że można, tylko czy do zabezpieczenia w druga stronę są podstawy i czy druga strona wyrazi zgodę. Patrząc na tekst deklaracji i sposób zabezpieczenia sa bardzo restrykcyjni.
Uważał bym na to. A poza tym opłata skarbowa od weksli inblanco wynosi 15zł

Papa 11.05.2004 *.serwer.tvgawex.pl

Sądzę że chodzi o Mieszka i Grosika, tylko nie wiem po co oni każą podpisać taki weksel skoro nic nie tracą. Przecież to jest ogromne ryzyko podpisywać weksel in blanco!

eliott 11.05.2004 *.pc175.ostroleka.sdi.tpnet.pl

jak najbardziej nie jest to Mieszko.Jestem biorcą ich licencji i takich zapisów tam nie ma.

PO 11.05.2004 *.komp08.kknjo.univ.gda.pl

W banku jak chcesz wziąć kredyt to też wystawiasz "in blanco"

http://www.millenet.pl/Millennium/produkty_i_uslugi/kredyty/MilleKredyt_Auto/

Pozdrawiam

Papa 12.05.2004 *.serwer.tvgawex.pl

Tak się składa że byłem zainteresowany otworzeniem punktu Mieszka lub Grosika i dostałem od materiały w których napisane jest że trzeba zakupić weksel o nominale 50zł i go podpisać.

abi 15.05.2004 *.pi99.koscierzyna.sdi.tpnet.pl

wejdź na adres : www.weksel.pl

Fajnykoles831 16.12.2017 *.85.190.236.105

1

Właśnie jestem na etapie podpisywania umowy franczyzowej i też nie obędzie się bez notariusza. Czy znacie jakąś dobrą kancelarię notarialną we Wrocławiu? Blisko mnie znajduje się notariuszpp.pl/ , ale wolałbym nie iść tam w ciemno, bo to zbyt ważna sprawa.

Pozostałe kategorie

PROFIT system informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych przez użytkowników na forum. Usuwane będą wypowiedzi o treści reklamowej lub rażąco sprzecznej z zasadami dobrego wychowania.

Wypowiedzi mogą zamieszczać tylko zarejestrowani użytkownicy. Adres IP osoby zamieszczającej wypowiedź jest prezentowany wszystkim użytkownikom. Konta użytkowników będą blokowane w przypadku zamieszczania wypowiedzi reklamowych, niekulturalnych lub naruszających czyjeś dobre imię. W przypadku zauważenia nadużyć prosimy o kontakt: redakcja@franchising.pl.

Administrator forum porządkuje forum łącząc wątki o podobnej tematyce oraz poprawia nazwy tematów.

Redakcja zastrzega sobie prawo do wykorzystywania całości lub części wypowiedzi zamieszczonych na forum portalu Franchising.pl w artykułach publikowanych na portalu Franchising.pl i w miesięczniku Własny Biznes FRANCHISING.