Columbus Coffee

Columbus Coffee
Informacje o systemie franczyzowym
Opis systemu franczyzowego

Columbus Coffee to sieć nowoczesnych kawiarni specjalizujących się w parzeniu doskonałej jakości kawy. Klimatyczny wystrój, duże, miękkie fotele – nasze kawiarnie tworzymy tak, by były przyjazne i wygodne.

Columbus Coffee posiada 20 kawiarni zlokalizowanych w różnych miastach Polski m.in.  Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Szczecinie czy Zielonej Górze. Duże kawiarnie mieszczą do 70 osób, natomiast małe około 30.

Na pierwsze spotkanie zapraszamy do siedziby w Szczecinie, gdzie posiadamy aż 8 kawiarni prowadzonych pod logo CC. Istotnym jest fakt, że wśród tych 8 szczecińskich kawiarni każda jest zlokalizowana w innym rodzaju budynku np.: narożna kamienica, galeria handlowa, biurowiec, budynek wolnostojący (drive thru), centrum usługowe itd. Dzięki temu każdy  potencjalny franczyzobiorca może dopasować lokalizację kawiarni do swoich oczekiwań. Wizyta w naszej siedzibie jest również najlepszym sposobem, aby zapoznać się z charakterem i kompleksowością systemu franczyzowego przed podjęciem  decyzji o rozpoczęciu działalności.

Korzyści dla franczyzobiorcy

Na etapie przygotowań do realizacji inwestycji, po podpisaniu przedwstępnej umowy franczyzowej, Columbus Coffee zobowiązuje się do:

 1. Wykonania koncepcji projektowej dla wybranej lokalizacji.
 2. Opracowania szczegółowego biznesplanu dla wybranej lokalizacji.
 3. Pomocy w negocjacjach z wynajmującym.
 4. Pomocy w zdobyciu finansowania.

Na etapie prowadzenia kawiarni, Columbus Coffee zobowiązuje się do:

 1. Wykonania kompleksowego projektu aranżacji kawiarni.
 2. Stworzenia harmonogramu finansowania inwestycji.
 3. Kompleksowego wyposażenia kawiarni (technologia, systemy, sprzęt, meble, elementy dekoracyjne).
 4. Przeszkolenia przed uruchomieniem kawiarni Partnera i jego przyszłych pracowników, przedstawiając metody i sposób prowadzenia kawiarni.
 5. Regularnych wizyt w lokalu Franczyzobiorcy, wspomagających Partnera w korygowaniu i zapobieganiu odchyleniom od ustalonego wzorca funkcjonowania kawiarni i standardów CC.
 6. Systematycznego kontrolowania wyników osiąganych przez Partnera w celu utrzymania rentowności.
 7. Dokonywania innowacji produktów.
 8. Prowadzenia wspólnej promocji i reklamy.
 9. Zapewniania Franczyzobiorcy możliwości zakupów towarów sprzedawanych przez Franczyzodawcę i jego dostawców.
Jednostki własne

4

Jednostki franczyzowe

16

Zdjęcie punktu systemu
Placówka Columbus Coffee
Informacje dla franczyzobiorcy
Wsparcie dla franczyzobiorcy

Pełne wsparcie dla franczyzobiorcy, przez cały okres trwania umowy (szkolenia, marketing, produkty, kontrola jakości).

Przewidywana suma inwestycji
 1. Jednorazowa opłata licencyjna w wysokości: 18 tys. zł netto;
 2. Inwestycja: 250 - 500 tys. zł (w zależności od lokalizacji).
Podstawowe wymagania sieci
 1. Miasta powyżej 80 tys. mieszkańców.
 2. Lokalizacja lokalu: najlepiej lokale narożne w centrach miast (80-220 metrów kwadratowych).
Informacje o franczyzodawcy
Columbus Coffee Tomasz Weczer sp. j.
ul. Wawrzyniaka 9, 70-392 Szczecin
franczyza@columbuscoffee.pl
www.columbuscoffee.pl
Dowiedz się więcej
Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do franczyzodawcy.
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Telefon kontaktowy *
E-mail *
Jeżeli widzisz poniższe pole to pozostaw je puste.

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów. Przed podpisaniem umowy o współpracy każdy kandydat powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty każdej z firm. Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.