Apteka Nowa Farmacja

Apteki Nowa Farmacja
Informacje o systemie franczyzowym
Opis systemu franczyzowego

Grupa aptek Nowa Farmacja powstała w 2006 roku. W chwili obecnej liczy 120 aptek zlokalizowanych na terenie całej Polski. Doświadczenie na wymagających rynkach województw, wiedza merytoryczna i praktyczne przygotowanie do działań operacyjnych to główne czynniki stojące u podstaw stworzenia, a następnie wdrażania oferty franczyzowe.

Jednostki własne

70 + apteka internetowa

Jednostki franczyzowe

50

Zdjęcie punktu systemu
Nowa Farmacja
Informacje dla franczyzobiorcy
Wsparcie dla franczyzobiorcy
 • przekazanie całego know-how oraz koncepcji prowadzenia własnego biznesu opartego o doświadczenia Nowej Farmacji,
 • atrakcyjne warunki handlowe w hurtowniach i u producentów farmaceutycznych,
 • pomoc w doborze odpowiednich działań i narzędzi marketingowych,
 • doradztwo w bieżącym prowadzeniu apteki m.in. w redukcji kosztów działalności apteki,
 • korzystanie z wszechstronnej wiedzy operacyjnej związanej z rutynowymi czynnościami w aptece,
 • niwelacja ryzyka wynikającego z samodzielnej działalności,
 • wyłączność działania na wybranym obszarze,
 • możliwość samorealizacji w branży o wysokim prestiżu społecznym,
 • jasne i przejrzyste zasady współpracy.
Przewidywana suma inwestycji
 • Brak opłaty wstępnej.
 • Opłata stała w wysokości 1% od obrotu apteki.
Podstawowe wymagania sieci

Naszym franczyzobiorcą może zostać każdy przedsiębiorca, który jest farmaceutą i spełnia warunki wynikające z ustawy prawo farmaceutyczne.

Informacje o franczyzodawcy
Grupa Nowa Farmacja Sp. z o.o.
Biuro Handlowe „Nowa Farmacja” ul. Transportowa 20; 15-399 Białystok
605 184 007
b.kiernozek@ap.info.pl
www.nowafarmacja.com.pl
Osoba do kontaktu dla kandydatów

Beata Kiernozek

Dowiedz się więcej
Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do franczyzodawcy.
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Telefon kontaktowy *
E-mail *
Jeżeli widzisz poniższe pole to pozostaw je puste.

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów. Przed podpisaniem umowy o współpracy każdy kandydat powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty każdej z firm. Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.