Interface Financial Group

Logo Interface Financial Group
Informacje o systemie franczyzowym
Opis systemu franczyzowego

Historia
Interface Financial Group jest jednym z wiodących międzynarodowych systemów finansowych z usługami przede wszystkim dla małych firm i przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają działalność. Interface zapewnia klientom łatwiejszy dostęp do kapitału obrotowego, i oferuje im rozwiązanie, które umożliwia szybszy przepływ pieniędzy poprzez dyskontowania faktur (invoice discounting).

Firma została założona w 1972 roku. Od 1990 roku z sukcesem rozwija sieć franczyzową, która obecnie posiada ponad 190 partnerów na całym świecie.

Siedziby firmy znajdują się w Makhamu, stan Ontario w Kanadzie i w Bethasda, stan Maryland, USA.

W ciągu ostatnich 8 lat Interface Financial Group jest regularnie na liście 500 największych systemów franczyzowych na świecie magazynu Entrepreneur. Od 2012 roku Interface jest na liście 100 najlepszych biznesów franczyzowych, który można prowadziś z domu (Top 101 Homebased Franchise).

Interfejs jest posiadacz "World Class" przez Franchise Franchise Research Institute - Nagrody są przyznawane koncesje, które zapewniają doskonałe wsparcie dla ich odbiorców.

Misja
Misja Interface jest prosta: zapewnić klientom szybszy przepływ gotówki przez sprawdzony model biznesowy dyskontowania faktur, a franczyzobiorcom zapewnić prosty model biznesowy i szansę na dobry zarobek.

Dyskontowanie faktur
Dyskontowania faktur jest "dojrzałą" usługą finansową na którą jest stale rosnący popyt. W przeciwieństwie do firm faktoringowych, których usługi skierowane są przede wszystkim średnich i dużych przedsiębiorstw, usługi dyskontowania faktur są przeznaczone dla mniejszych firm. Klientami są nowo powstałe firmy lub te, które są jeszcze w fazie rozwoju - i mają roczne obroty za niskie dla faktoringu. W Europie dużo mniej firm korzysta z usług faktoringowych niż w USA, a więc możliwości rozwoju są jesczez większe.

Klientami są firmy wystawiąjące faktury z terminem zapłaty powyżej 30 dni. W ramach usługi dyskontowania faktur otrzymują one natychmiastową płatność ze strony Interface Financial Group pomniejszoną o dyskonto będące zyskiem Interface.

Usługi interface są  oparte na tworzeniu "relacji z klientami", więc są najlepszymi kandydatami na franczyzobiorców są osoby wywodzące się lub posiadające doświadczenie w bankowości, faktoringu, działalności maklerskiej, rachunkowości lub podobnych usługach finansowych.

Jednostki franczyzowe

USA (141), Kanada (14), świat (38)

Zdjęcie punktu systemu
Logo Interface Financial Group
Informacje dla franczyzobiorcy
Wsparcie dla franczyzobiorcy
  • Szkolenie w siedzibie firmy (2 dni) oraz lokalizacji franczyzobiorcy (3-5 dni);
  • Regularne wsparcie: newsletter, spotkania, infolinii, system IT;
  • Wsparcie marketingowe;
  • Telemarketing.
Przewidywana suma inwestycji

Całkowita kwota inwestycji zawiera się pomiędzy 50-100 tys. USD, w tym opłata wstępna w wysokości 39 tys. USD. Umowa zostaje zawarta na 10 lat z możliwością przedłużenia.

Podstawowe wymagania sieci

Oczekuje się, że franczyzobiorca będzie samodzielnie prowadził swój biznes.

Umiejętności, które powinny cechować franczyzobiorców:

  • negocjacje i komunikacja (w mowie i piśmie);
  • zdolność do podejmowania decyzji;
  • zdolność do rozwiązywania problemów - zdolność do poruszania się "w ramach wytycznych";
  • umiejętności budowania relacji z klientami;
  • samodyscyplina;
  • doświadczenie w operacjach finansowych.
Informacje o franczyzodawcy
The Interface Financial Group
+386 51 38 66 66
mdeznak@matchpointnetwork.com
www.interfacefinancial.com
Osoba do kontaktu dla kandydatów

Miloš Dežnak (jezyk angielski)
skype: mdeznak_matchpoint

Dowiedz się więcej
Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do franczyzodawcy.
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Telefon kontaktowy *
E-mail *
Jeżeli widzisz poniższe pole to pozostaw je puste.

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów. Przed podpisaniem umowy o współpracy każdy kandydat powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty każdej z firm. Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.