Indepro Nieruchomości

Indepro Nieruchomości
Informacje o systemie franczyzowym
Opis systemu franczyzowego

INDEPRO Nieruchomości jest nowoczesną i profesjonalną agencją nieruchomości. Tworzą ją i rozwijają specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie w działalności na rynku nieruchomości oraz w zarządzaniu biznesem, dla których priorytetem jest dostarczanie klientom korzystnych rozwiązań o najwyższej jakości.

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie obsługi transakcji na rynku nieruchomości. Głównym profilem naszej działalności jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, doradztwo w zakresie inwestycji i obrotu nieruchomościami, pośrednictwo finansowe oraz inwestycje w nieruchomości.

Obsługujemy tysiące klientów zapewniając bezpieczeństwo transakcji, profesjonalną obsługę i zadowolenie. Świadcząc usługi kierujemy się zasadami etyki, skrupulatnie przestrzegamy przepisów prawa oraz chronimy interesy naszych klientów.

Jako pierwsi w Polsce zaproponowaliśmy klientom usługi takie jak „Kup Bez Prowizji” oraz „Ekspresowa Sprzedaż” i są one nierozerwalnie kojarzone z Indepro. Nasz model działania wyróżnia i daje przewagę na tle konkurencji.

Jesteśmy laureatem prestiżowej nagrody „Pióro Businessu”. Nagroda ta jest wyrazem uznania dla przedsiębiorców za znaczące osiągnięcia w działalności gospodarczej, inwencję, działania na rzecz jakości, za umiejętność dzielenia się sukcesami z otoczeniem, oraz rzetelność i uczciwość w biznesie.

Działamy w oparciu o oddziały własne oraz od 2015 roku rozwijamy ogólnopolską sieć partnerską oddziałów franczyzowych.

Przystępując do sieci Indepro nasz Partner otrzymuje gotowy, przetestowany i sprawdzony model prowadzenia nowoczesnej i profesjonalnej agencji nieruchomości, dostosowanej do działania w bieżących warunkach rynkowych.

Nasz Partner otwiera i prowadzi swoją własną agencję nieruchomości, wykorzystując skuteczne metody funkcjonowania wypracowane przez Indepro. Otrzymuje pełen kompletny model działania zawierający: rozwiązania organizacyjne, biznesowe, prawne, marketingowe, szkoleniowe, informatyczne oraz handlowe, dzięki którym może profesjonalnie, bezpiecznie i korzystnie działać na rynku nieruchomości.

System partnerski sieci Indepro umożliwia Partnerowi szybki start i rozwój w biznesie na rynku nieruchomości, od początku optymalizuje i ogranicza koszty funkcjonowania, automatycznie buduje renomę przynależności do sprawdzonej marki., zapewnia bezpieczeństwo Partnera i jego klientów, a nade wszystko jest korzystny finansowo i zakłada wysoką rentowność prowadzonego biznesu.

Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia osobistego spotkania, na którym ze szczegółami przybliżymy zasady funkcjonowania naszego systemu partnerskiego, zapoznamy z założeniami budżetowymi, przedstawimy korzyści wynikające ze współpracy w ramach sieci Indepro oraz omówimy prognozowane wyniki.

Jednostki własne

7

Jednostki franczyzowe

4

Zdjęcie punktu systemu
Indepro Nieruchomości
Informacje dla franczyzobiorcy
Wsparcie dla franczyzobiorcy

Nasz Partner otrzymuje następujące wsparcie oraz pakiet korzyści:

Know-how oraz model biznesowy – gotowy i sprawdzony model biznesowy, pełny system organizacyjno-marketingowy, kompletny zestaw informacji oraz narzędzi do prowadzenia własnej agencji nieruchomości.

Używanie marki INDEPRO – korzystanie z: pełnej identyfikacji wizualnej, wypracowanej renomy, uzyskanych referencji, uznanej jakości oraz pozycji rynkowej.

Standardy i procedury obsługi klientów – gotowe, spisane w formie podręcznika operacyjnego standardy i procedury obejmujące cały proces obsługi Klientów.

Dodatkowe dochody – uzyskiwane ze świadczenia usługi pośrednictwa finansowego oraz realizację usługi inwestycyjnej Ekspresowa Sprzedaż

Pełna dokumentacja – sporządzona przez renomowane kancelarie prawne, wykorzystywana w relacjach z klientami i personelem, aktualizowana i nadzorowana w zakresie spełniania bieżących wymogów prawnych (także np.: w zakresie klauzul abuzywnych / niedozwolonych), obejmuje m.in. wzorce umów z klientami, wzorce umów z personelem, dokumenty dodatkowe i towarzyszące, informatory, załączniki, aneksy, rozliczenia, protokoły, ankiety, pełnomocnictwa, raporty, wyniki, skrypty, formularze i wiele innych.

Wysokiej jakości marketing – profesjonalna strona internetowa rozwijana i aktualizowana na bieżąco, materiały informacyjne dla klientów oraz wspierające pracę agentów, teczki, foldery reklamowe, banery, ulotki promujące usługi oraz firmę, działania social media i PR,  mailingi do klientów i wiele innych.

Pakiet startowy – bezpłatny pakiet materiałów reklamowych i marketingowych o wartości ok 5.000,00 zł zawierający: foldery reklamowe, teczki, ulotki oraz materiały informacyjne, banery do promocji nieruchomości, plakaty, materiały informacyjne, roll-up oraz księgę referencyjną.

Dedykowane oprogramowanie – zaawansowane, nowoczesne oprogramowanie tworzone i nieustannie usprawniane przez własny zespół informatyczny na wyłączne potrzeby sieci INDEPRO. Nasz system CRM funkcjonuje on-line, poprzez przeglądarkę z dowolnego urządzenia mobilnego w dowolnym miejscu na świecie z dostępem do Internetu. Umożliwia sprawne zarządzanie oddziałem franczyzowym, danymi, personelem, agentami, ofertami nieruchomości, klientami, magazynem oraz umożliwia prowadzenie rozliczeń przychodów i wynagrodzeń.

Narzędzia właścicielskie i menadżerskie – narzędzia informatyczne i operacyjne usprawniające kontrolę działań, w tym raporty, analizy i wyniki wspierające pracę menadżera.

System szkoleń – obejmuje bezpłatne szkolenia wdrożeniowe dla agentów, a także dodatkowe szkolenia uzupełniające oraz doszkalające. Szkolenie wdrożeniowe obejmuje następujące tematy: zasady funkcjonowania rynku pośrednictwa nieruchomości, rola uczestników rynku nieruchomości, regulacje prawne, rodzaje zleceń, profesjonalna obsługa klientów, całościowy proces obsługi klientów w zakresie pośrednictwa, obsługa systemu CRM, wiedza o Indepro (model działania, standardy i wartości). Szkolenia uzupełniające i doszkalające to między innymi: skuteczna obsługa klienta poszukującego nieruchomości do zakupu, skuteczne pozyskiwanie nieruchomości, przygotowanie profesjonalnej oferty sprzedaży nieruchomości, negocjacje, zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy. Wszystkie moduły szkoleniowe realizowane są w ramach autorskiego systemu szkoleń pod nazwą Akademia INDEPRO.

Staż miesięczny dla Partnera – możliwość odbycia przez Partnera stażu w oddziale Indepro.

Sprawdzeni dostawcy i partnerzy biznesowi – możliwość skorzystania z firm obsługujących sieć w zakresie: marketingowym i reklamowym, promocyjnym oraz PR, informatycznym, rekrutacyjnym, dostawców materiałów i usług; korzyści efektu skali pozwalają na znaczące oszczędności i redukcje kosztów dla Partnera.

Bieżące wsparcie prawne i operacyjne – stała kontrola i wsparcie procesu działania przez współpracujące kancelarie prawne, współpraca z firmami konsultingowymi w zakresie optymalizacji działania i dostosowania do zmian rynkowych w oczekiwaniach oraz preferencjach klientów jak i personelu, możliwość dodatkowego korzystania z profesjonalnych usług w preferencyjnych stawkach.

Centrum Obsługi Klienta – infolinia wspierająca działania Partnera w zakresie obsługi przychodzących zapytań Klientów i rejestracji zleceń oraz dodatkowo w zakresie aktualizacji ofert nieruchomości.

Transparentny model rozliczania przychodów i wynagrodzeń – systemowy automatyczny model rozliczeń uwzględniający przy kalkulacji wynagrodzenia każdą osobę w sieci, która według ustalonych zasad przyczyniła się do realizacji zlecenia.

Dedykowany serwer oraz poczta – obsługa informatyczna w zakresie danych, domena firmowa, poczta firmowa oraz przestrzeń dyskowa na potrzeby własnych danych.

Wsparcie podczas uruchamiania oddziału i wdrożenia do systemu – doradztwo podczas całego okresu uruchamiania oddziału.

Wsparcie podczas bieżącego działania – opieka dedykowanego menadżera.

Przewidywana suma inwestycji

Minimalna kwota inwestycji wynosi ok. 20 tys. zł. Finalna wysokość kwoty inwestycji zależna jest od wielkości planowanego biura, jego lokalizacji oraz ilości personelu.

Szczegóły dotyczące opłat licencyjnych omawiane są podczas spotkania informacyjnego.

Podstawowe wymagania sieci
  • Lokalizacja oddziału sieci Indepro jest możliwa w każdym mieście na terenie Polski posiadającym min. 2 tys. mieszkańców.
  • Lokal usługowy na parterze lub lokal biurowy na piętrze (tylko w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców), przy głównym ciągu komunikacyjnym, powierzchnia min. 40 m2, przynajmniej dwa osobne pomieszczenia.
  • Osobiste zaangażowanie Partnera w samodzielne zarzadzanie biznesem, nadzór lub uczestnictwo w procesie obsługi klientów, kontrola planowanie i rozliczanie działań personelu.
  • Postępowanie według zasad i standardów obowiązujących w sieci INDEPRO.
  • Przestrzeganie przepisów prawa oraz zasad etyki w biznesie.
  • Zaświadczenie Partnera o niekaralności.
  • Bezprowizyjna obsługa klientów kupujących, według modelu „Kup Bez Prowizji”.
  • Obsługa wszystkich klientów tylko w oparciu o zawarte pisemnie umowy pośrednictwa.
  • Wskazane doświadczenie w branży nieruchomości bądź pokrewnej, lub doświadczenie w zakresie prowadzenia biznesu usługowego opartego o czynności terenowe.
Informacje o franczyzodawcy
Indepro Sp. o.o.
Ul. Stefana Batorego 25, 31-135 Kraków
+48 12 680 30 30; +48 665 335 225
kontakt@indepro.pl
www.indepro.pl
Osoba do kontaktu dla kandydatów

Tomasz Gruchała

Dowiedz się więcej
Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do franczyzodawcy.
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Telefon kontaktowy *
E-mail *
Jeżeli widzisz poniższe pole to pozostaw je puste.

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów. Przed podpisaniem umowy o współpracy każdy kandydat powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty każdej z firm. Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.