Brain Child Learning

Brain Child Learning
Informacje o systemie franczyzowym
Opis systemu franczyzowego

Firma Brain Child Learning sdn bhd (Malaysia) powstała w wyniku połączenia dwóch dużych grup - BCL Global (Malaysia) and Xplore Academy (India). Posiadamy ponad 700 oddziałów franczyzowych, dodatkowo przeprowadziliśmy ponad 1000 warsztatów (1 w Polsce w październiku 2015 roku), mamy ponad 130 tys. zarejestrowanych uczniów w ponad 11 krajach takich jak: Malezja, India, Tajlandia, Indonezja, Nepal, Singapur, Brunei, Australia, Wielka Brytania, Tajwan, Chiny, Dubai. W niektórych krajach sprzedajemy nasze know-how firmom działającym pod własną marką.

Wierzymy, że:

 • każde dziecko jest wyjątkowe,
 • każde dziecko jest utalentowane,
 • każde dziecko jest zdolne do osiągania sukcesów.

Brain-Child Learning (BCL) jest firmą edukacyjną prowadzącą pozaszkolne zajęcia z dziećmi w wieku od 7 do 15 lat. Organizowane przez nasze placówki warsztaty służą zwiększeniu potencjału umyslowego oraz ogólnych umiejętności dzieci i bazują na najnowszych zdobyczach naukowych z dziedziny medycyny i psychologii.

Naszym celem nie jest przekazywanie wiedzy lecz pobudzanie kreatywności oraz uczenie umiejętności wykorzystywania potencjału własnego mózgu w celu osiągnięcia:

 • zwiększenia możliwości pamięciowych i koncentracji,
 • lepszej integracji mózgu - odblokowanie spontaniczności i twórczego myślenia,
 • umiejętnośći szybszego rozwiązywania problemów,
 • większej pewności siebie,
 • zdolności radzenia sobie ze stresem i pozytywnego nastawienia.

Zwiększenie potencjału umysłowego dzieci skutkuje osiąganiem lepszych wyników nie tylko w szkole ale również we wszystkich innych aktywnościach, zarówno teraz jak i w całym przyszłym życiu.

Szkoły BCL będą lokalizowane na obszarach o średnicy ok. 2 kilometrów i/lub zamieszkałych przez populację 150 tys. osób. 

Wysokość opłaty licencyjnej może być uzależniona od potencjału danego obszaru/miasta.

Umowy z franczyzobiorcami podpisujemy na okres 3 lat z możliwością przedłużenia za dodatkową opłatą.

Comiesięczna opłata franczyzowa ustalana jest procentowo od obrotu danej placówki.

Oferujemy  współpracę franczyzową:

 • nowootwartym placówkom we własnym lub wynajmowanym lokalu,
 • istniejącym szkołom/instytucjom posiadającym lokal i bazę klientów. W tym przypadku istnieje możliwość redukcji o połowę opłat franczyzowych pod warunkiem zapisania w momencie rozpoczęcia współpracy minimum 50 dzieci na kurs BCL.

Jednostki własne

8 (1 India, 7 Malezja)

Jednostki franczyzowe

700 w tym pierwsza w Polsce - http://www.facebook.com/brainywilanow/

 

Zdjęcie punktu systemu
Zajęcia w Brain Child Learning
Informacje dla franczyzobiorcy
Wsparcie dla franczyzobiorcy
 • pomoc w wyborze lokalizacji,
 • wytyczne dotyczące  urządzenia i uruchomienia placówki,
 • doradztwo w zakresie przeprowadzania rekrutacji,
 • szkolenie pracowników lub opcjonalnie właściciela w zakresie marketingu, administracji i prowadzenia zajęć,
 • projekty materiałów promocyjnych,
 • prawo do korzystania z marki BCL,
 • pomoce naukowe w cenie zakupu,
 • bieżące konsultacje służące optymalizacji prowadzenia biznesu,
 • bieżące konsultacje z zakresu metodyki nauczania,
 • koordynacja działań marketingowych,
 • udostępnienie oprogramowania służącego administrowaniu firmy,
 • listing na stronie internetowej BCL,
 • promocja w internecie,
 • dedykowane, zawsze aktualne oprogramowanie do zarządzania szkołą dostępne przez platformę internetową.

 

 

 

Przewidywana suma inwestycji

35 - 40 tys. euro (w zależności od potencjału danej lokalizacji).

Podstawowe wymagania sieci
 • zdolność inwestycyjna,
 • własny lub wynajmowany lokal o powierzchni 90-100 m2,
 • możliwość poświęcenia przynajmniej 4 godzin dziennie na prowadzenie biznesu,
 • wyczucie biznesowe i entuzjazm,
 • doświadczenie w prowadzeniu biznesu będzie dodatkowym atutem.
Informacje o franczyzodawcy
Brain child international sdn bhd.
Unit B-1-5, Kuchai Exchange, No. 43, Jalan Kuchai Maju 13, 58200 Kuala Lumpur, Malaysia
693 099 977
losiak@profitsystem.pl
www.brainypolska.com
Osoba do kontaktu dla kandydatów

Łukasz Osiak

Dowiedz się więcej
Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do franczyzodawcy.
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Telefon kontaktowy *
E-mail *
Jeżeli widzisz poniższe pole to pozostaw je puste.

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów. Przed podpisaniem umowy o współpracy każdy kandydat powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty każdej z firm. Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.