Polish Snail Holding

Polish Snail Holding
Informacje o systemie franczyzowym
Opis systemu franczyzowego
PSH Polish Snail Holding zaprasza osoby zainteresowane nowym perspektywicznym biznesem - założenie i prowadzenie hodowli ślimaka jadalnego z gwarancją odkupienia całej hodowli po zakończeniu cyklu. Hodowla ślimaka to biznes dla osób związanych z rolnictwem lub posiadających własną ziemię.
Co jest potrzebne do hodowli ślimaków? Ziemia z dostępem do wody, pomieszczenie z energią elektryczną oraz silna motywacja do zaangażowania się w ten biznes. 
Dobrą informacją jest otwartość banków na finansowanie tego rodzaju produkcji, istnieją także możliwości pozyskania dofinansowania unijnego lub agencji rolnej.

PSH Polish Snail Holding jest jedyną spółką w Polsce zajmującą się kompleksowo hodowlą, szkoleniami z zakresu chowu i hodowli ślimaka, opieką nad grupami hodowlanymi, koordynacją, badaniami naukowymi, handlem oraz przetwórstwem ślimaka Helix aspersa maxima.
Polish Snail Holding usprawniło hodowlę ślimaków w Polsce, nadając temu przedsięwzięciu odpowiednio wysokie standardy produkcji.

Struktura organizacyjna:

Polish Snail Holding Damian Gajewski i Wspólnicy sp.jawna. – nadrzędny podmiot koordynujący skup ślimaka na zasadzie umów kontraktacyjnych, proces szkoleń nowych hodowców, produkcje luksusowych wyrobów z mięsa ślimaka, handel i marketing gotowych produktów.

W skład PSH wchodzą:

Dział produkcyjny przetwarzający skupowane ślimaki i produkujący z nich luksusowe dania.

Laboratorium badania jakości mięsa.

HelixPro.pl – podmiot zapewniający wsparcie doradcze, odpowiedzialny za szkolenia oraz przygotowanie nowych hodowców do własnej hodowli, konsultant wszystkich zrzeszonych hodowców w Polsce oraz za granicą

Hodowla własna – podmiot odpowiedzialny za hodowlę własną PSH z możliwościami produkcyjnymi do 150 ton ślimaka. Jest to największa hodowla w Polsce i jedna z największych i najnowocześniejszych w Europie. Hodowla jako jedyna w Polsce otrzymała statut Hodowli Wzorcowej, nadany przez Instutut Zootechniki w Krakowie.

Grupa hodowlana – hodowle partnerskie będące pod opieką i nadzorem PSH, współpracujące z PSH na zasadzie umów kontraktacyjnych na skup wyhodowanego tuczu ślimaka. Hodowle partnerskie znajdują się na terenie całego kraju jak i poza granicami Polski. Wspólpraca z około 300 hodowcami w Polsce, grupą hodowlaną na Litwie skupiającą ok 100 hodowców, oraz z hodowcami z innych krajów m.in w Bułgarii, na Łotwie, w Czechach, Ukrainie, Niemczech i i innych rynkach w fazie wczesnego rozwoju m.in. RPA i Nigeria.

Jednostki własne

2

Jednostki franczyzowe

83

Zdjęcie punktu systemu
Hodowla ślimaków
Informacje dla franczyzobiorcy
Wsparcie dla franczyzobiorcy
  •  pełne szkolenie z zakresu chowu i hodowli ślimaka;
  • dostęp do platformy e-learningowej „Strefa Hodowcy”;
  • wsparcie w trakcie sezonu hodowlanego.
Przewidywana suma inwestycji

Uzależniona od stopnia przygotowania własnej infrastruktury i planowanej wielkości hodowli.

Podstawowe wymagania sieci
  • prowadzenie działalności gospodarczej lub działalności rolniczej lub gotowość do jej założenia;
  • wysoka motywacja do rozpoczęcia hodowli ślimaka jadalnego;
  • silna motywacja na rozwój w ramach własnej działalności gospodarczej lub rolnej.
Informacje o franczyzodawcy
Polish Snail Holding Damian Gajewski i wspólnicy sp. j.
ul. Stanisława Sulimy 1, 82-300 Elbląg
+48 601 167 524
p.piwowarski@polishsnailholding.com
www.polishsnailholding.com
Osoba do kontaktu dla kandydatów

Paweł Piwowarski

Dowiedz się więcej
Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do franczyzodawcy.
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Telefon kontaktowy *
E-mail *
Jeżeli widzisz poniższe pole to pozostaw je puste.

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów. Przed podpisaniem umowy o współpracy każdy kandydat powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty każdej z firm. Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.