IMO Polska

IMO
Informacje o systemie franczyzowym
Opis systemu franczyzowego

IMO to największa na świecie niezależna sieć myjni tunelowych. Poszukujemy osób posiadających dobrze zlokalizowane działki z dobrym dojazdem, na których IMO Polska, wybuduje myjnie i odda do prowadzenia Operatorowi. Całość kosztów związanych z dzierżawą nieruchomości, opłatami za media leży po stronie Imo Polska. Nasz system zakłada Umowę pomiędzy operatorem a IMO Polska, gdzie praktycznie całość kosztów inwestycji jest po stronie IMO Polska. Osoba chcąca prowadzić myjnię jako Operator musi wykazać się dużym zaangażowaniem, pracowitością i chęcią działania zgodnie z wytycznymi sieci.

Jednostki własne

brak

Jednostki franczyzowe

6 w Polsce

Zdjęcie punktu systemu
myjnia IMO Polska
Informacje dla franczyzobiorcy
Wsparcie dla franczyzobiorcy

Dzierżawa/zakup nieruchomości, budowa myjni, płatność za media, płatność za chemię, szkolenia, system IT.

Przewidywana suma inwestycji

Nie więcej niż 10 tys. zł + kaucja do 20 tys. zł.

Podstawowe wymagania sieci

W przypadku nieruchomości: lokalizacja bezpośrednio przy ruchliwej ulicy lub skrzyżowaniu z bezpośrednim wjazdem na nieruchomość przeznaczoną pod myjnię. Także lokalizacje będące na terenie parkingów CH. Miasta powyżej 100 tyś mieszkańców. Każda lokalizacja jest indywidualnie oceniana.

Dla Operatorów to zaangażowanie i chęć prowadzenia sprawdzonego biznesu zgodnie z wymogami sieci.

Informacje o franczyzodawcy
IMO Polska Sp. z o.o.
ul. Grabowa 2,40-172 Katowice
731 733 233
dorota-pieczonka-neumann@imo-carwash.pl
www.imocarwash.com
Osoba do kontaktu dla kandydatów

Dorota Pieczonka-Neumann – Expansion Manager

Dowiedz się więcej
Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do franczyzodawcy.
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Telefon kontaktowy *
E-mail *
Jeżeli widzisz poniższe pole to pozostaw je puste.

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów. Przed podpisaniem umowy o współpracy każdy kandydat powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty każdej z firm. Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.