Act and Play - Drama dla Dzieci

Act and Play
Informacje o systemie franczyzowym
Opis systemu franczyzowego

Act and Play to zajęcia dla dzieci w przedziale od 6 do 10 roku życia rozwijające pewność siebie, asertywność i wysoką samoocenę poprzez techniki aktorskie.

Act and Play zostało założone w 2009 przez Tomasza Marciniaka, aktora, absolwenta wydziału aktorskiego Akademii Teatralnej w Warszawie oraz wydziału aktorskiego Drama Centre w Londynie, gdzie przewodniczącym rady artystycznej jest Sir Anthony Hopkins. Jest to pierwsza szkoła która prezentuje nowatorskie podejście, które stało się naszym fundamentem- traktowaniem aktorstwa nie jako celu samego w sobie, ale jako środka do rozwoju osobowości.

Zajęcia w Act and Play opierają się na autorskich scenariuszach lekcji. Nasze zajęcia są zabawą w aktorstwo, a nasze metody nie polegają na zanudzeniu dzieci żmudnymi ćwiczeniami. Zamiast tego zachęcamy je do odważniejszego i nieskrępowanego mówienia, dzielenia się swoim spojrzeniem na świat oraz tworzenia scen i postaci aktorskich według ich własnych pomysłów. Słowem, rozwój przez zabawę.

Coraz więcej rodziców uświadamia sobie jak ważne jest wypracowanie w.w. umiejętności już we wczesnych latach życia człowieka. My wiemy jak to zrobić, a co najważniejsze- nasze działania dają efekty którymi chętnie dzielą się z nami rodzice uczestników naszych zajęć.

Jednostki własne

71

Jednostki franczyzowe

27

Zdjęcie punktu systemu
Zajęcia dla dzieci w placówce Act and Play
Informacje dla franczyzobiorcy
Wsparcie dla franczyzobiorcy

Act and Play zapewnia swoim franczyzobiorcom:

  • cały know-how metodyczny, który uwzględnia bezpłatne szkolenia;
  • dostęp do materiałów dydaktycznych;
  • opiekę metodyczną;
  • pomoc w zakresie działań marketingowych;
  • pomoc w zakresie administracyjnego funkcjonowania placówki.
Przewidywana suma inwestycji

Do rozpoczęcia franczyzy w Act and Play nie jest konieczny żaden wkład własny ani wstępna opłata licencyjna. Miesięczna opłata franczyzowa ma wartość procentową i waha się od 5 do 10 proc. obrotu w zależności od ilości uczniów w danej placówce oraz wielkości miasta, w którym placówka funkcjonuje.

Nie wymagamy także posiadania własnego lokalu. Jedynymi kosztami które na początku działalności ponosi franczyzobiorca są koszty związane z drukiem materiałów marketingowych, które wynoszą ok. 1 tys. zł. Nasz model biznesowy jest bardzo bezpieczny i zakłada rozwój filii franczyzobiorcy nie z jego środków własnych a z zysków, które będzie czerpał z franczyzy.

Podstawowe wymagania sieci

Od przyszłych franczyzobiorców oczekujemy:

  • otwartości do nauki;
  • nowatorskiego podejścia do pracy z dziećmi;
  • pasji i energii niezbędnej do prowadzenia zajęć z dziećmi.

Nie wymagamy konkretnego wykształcenia- najważniejsze dla nas są naturalne predyspozycje do pracy z maluchami i świetny kontakt z nimi. Trzeba podkreślić, że w naszym modelu franczyzobiorca jest osobą, która na początku działania franczyzy prowadzi osobiście zajęcia w swojej placówce, dlatego też powyższe cechy są dla nas niezwykle istotne. Doświadczenie w pracy z dziećmi będzie dodatkowym atutem, jednak ze wszystkich wymagań najważniejsze jest aby franczyzobiorca był osobą energiczną, pełną zapału z pozytywnym podejściem do dzieci oraz dobrą organizacją pracy własnej.

Informacje o franczyzodawcy
Act and Play Tomasz Marciniak
Okopowa 20/136, 01-063 Warszawa
603 265 223
dramadladzieci@gmail.com
www.dramadladzieci.pl
Osoba do kontaktu dla kandydatów

Tomasz Marciniak

Dowiedz się więcej
Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do franczyzodawcy.
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Telefon kontaktowy *
E-mail *
Jeżeli widzisz poniższe pole to pozostaw je puste.

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów. Przed podpisaniem umowy o współpracy każdy kandydat powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty każdej z firm. Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.