J&C School®

J&C School
Informacje o systemie franczyzowym
Opis systemu franczyzowego

J&C School® to ogólnopolska sieć szkół językowych, której profil działalności opiera się na organizowaniu indywidualnych kursów z języka angielskiego. Zajęcia odbywają się w miejscu zamieszkania lub w miejscu pracy Naszych Klientów. Oferujemy kursy na każdym etapie zaawansowania i dla każdej grupy wiekowej, naszymi Klientami są dzieci, młodzież licealna i akademicka oraz osoby dorosłe. Dodatkową ofertą są usługi tłumaczeń, które wykonujemy głównie dla podmiotów z sektora prywatnego (MŚP) i publicznego.  

J&C School istnieje nieprzerwalnie na rynku edukacyjnym od 2011 roku, od tego czasu ugruntowaliśmy swoją pozycję i osiągnęliśmy przewagę konkurencyjną. Mamy sprawdzony i efektywny system nauczania przekładający się na sukces naszej firmy.

Z każdym rokiem zainteresowanie ofertą J&C School jest coraz większe, mamy tysiące zadowolonych klientów, oferujemy usługi edukacyjne na najwyższym poziomie. Osiągnięty przez ostatnie lata sukces naszej szkoły warunkowany był wieloma czynnikami. To nie tylko wysoki poziom umiejętności językowych oraz pedagogicznych, ale także odpowiednia postawa biznesowa.

Zdobytym w tym czasie doświadczeniem chcemy się podzielić z Naszymi partnerami biznesowymi, aby we wzajemnej i ścisłej współpracy budować silną markę edukacyjną w całym kraju.

Jednostki własne

1

Jednostki franczyzowe

6

Zdjęcie punktu systemu
nauczyciele J&C School
Informacje dla franczyzobiorcy
Wsparcie dla franczyzobiorcy

W ramach współpracy na podstawie umowy franczyzy z J&C School otrzymają państwo:

Prawo do używania rozpoznawalnej na rynku edukacyjnym marki J&C School®, która otrzymała ochronę prawną własności przemysłowej wydaną przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie:

 1. nauczania języków obcych zarówno z dojazdem do klienta jak i przy użyciu Internetu
 2. redagowania tekstów w języku angielskim
 3. publikowania tradycyjnych oraz elektronicznych książek i materiałów związanych z nauką języka angielskiego
 4. wykonywania tłumaczeń
 5. organizowania szkoleń oraz kursów
 6. przeprowadzania sprawdzianów edukacyjnych

​Prawo do prowadzenia trzech modeli biznesowych o profilu:

 1. nauczania dzieci i młodzieży w każdej grupie wiekowej i na każdym etapie zaawansowania,
 2. wykonywania tłumaczeń,
 3. prowadzenia kursów językowych dla instytucji i organizacji gospodarczych

Wsparcie:

 1. metodyczne. Materiały edukacyjne dostępne w „strefie nauczyciela” (patrz: www.jcschool.pl). Strefa nauczyciela obejmuje materiały przeznaczone do nauczania dzieci, młodzieży i osób dorosłych na każdym poziomie zaawansowania. Dodatkowo otrzymają Państwo zestaw podręczników i repetytoriów.
 2. marketingowe. W ramach wsparcia marketingowego otrzymają Państwo pakiet marketingowy na start, który będzie zawierał wizytówki, ulotki, gadżety reklamowe, oznakowanie samochodu. Ponadto, otrzymają Państwo własną stronę internetową (subdomenę)
 3. organizacyjne/logistyczne w zakresie planowania zajęć
 4. biznesowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej o profilu edukacyjnym
 5. rekrutacyjne (wsparcie merytoryczne w zakresie kreowania polityki kadrowej)
 6. prawne (między innymi wzory umów z klientami)

Otrzymają Państwo także:

 1. całkowitą wyłączność terytorialną
 2. samodzielność w kreowaniu własnej polityki cenowej
 3. know – how prowadzenia biznesu w sektorze edukacji (pakiet szkoleniowy dotyczący między innymi technik marketingowych, organizacyjnych, metodycznych)

Będąc Naszym partnerem biznesowym otrzymają Państwo stałe wsparcie w każdym możliwym obszarze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. 

Przewidywana suma inwestycji

Kwota inwestycji jest uzależniona od wielkości miasta, w którym będzie prowadzony oddział J&C SCHOOL®. Szczegółowy wykaz znajduje się na stronie: www.jcschool.pl (franczyza/koszty inwestycji).

Podstawowe wymagania sieci

Nasza oferta skierowana jest do:

 • Nauczycieli/lektorów języka angielskiego
 • Absolwentów studiów wyższych na kierunku filologia angielska
 • Studentów ostatniego roku filologii angielskiej
 • Studentów studiów zaocznych na kierunku filologia angielska
 • Tłumaczy języka angielskiego
 • Osób, które posiadają certyfikaty potwierdzające doskonałą znajomość języka angielskiego
 • Osób, które prowadzą już działalność gospodarczą i chcą rozszerzyć swój profil działalności

Wymagania:

 • Chęć założenia własnej działalności gospodarczej
 • Przedsiębiorczość – chęć odniesienia sukcesu
 • Prowadzenie biznesu zgodnie  z przyjętymi standardami J&C School®
 • Konsekwencja w dążeniu do celu
Informacje o franczyzodawcy
J&C School®
ul. Kaznowskiego 5/92, 25-636 Kielce
509 110 134
centrala@jcschool.pl
www.jcschool.pl
Osoba do kontaktu dla kandydatów

Justyna Chamerska, właściciel i manager ds. rozwoju sieci franczyzowej 

Dowiedz się więcej
Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do franczyzodawcy.
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Telefon kontaktowy *
E-mail *
Jeżeli widzisz poniższe pole to pozostaw je puste.

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów. Przed podpisaniem umowy o współpracy każdy kandydat powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty każdej z firm. Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.