Apteka Bliska

Logo Bliska Apteka
Informacje o systemie franczyzowym
Opis systemu franczyzowego

Sprzedaż leków, materiałów medycznych i kosmetycznych. Bliska Apteka to dynamicznie rozwijająca się firma istniejąca na rynku od 1999 r. Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu aptek a także w negocjacjach z firmami farmaceutycznymi

Chcemy być polską siecią, polskich farmaceutów

Planowane otwarcia aptek w: Kwidzyn,Koszalin, Malbork, Warszawa,.

Jednostki własne

36

Jednostki franczyzowe

71
Jednostki współpracujące z siecią: 45

Zdjęcie punktu systemu
Witryna apteki Bliska
Informacje dla franczyzobiorcy
Wsparcie dla franczyzobiorcy

Po zawarciu partnerskiej, negocjowalnej i elastycznej umowy franczyzowej, uzyskuje on prawo do prowadzenia apteki pod marką „Bliska Apteka” wraz z wyłącznością do działania na danym terenie. Z uwagi na cel „Bliskiej Apteki”, którym jest budowa sieci z polskim kapitałem, na każdym etapie współpracy dostosowujemy się do oczekiwań i możliwości franczyzobiorcy.

Uzyskane korzyści i zakres pomocy w etapach:

 • Etap przygotowania do rozpoczęcia inwestycji: szkolenie właściciela, wybór lokalizacji i jej ocena lub wskazanie lokalu w oparciu o bazę danych
 • Etap dostosowania lokalu do potrzeb apteki i uzyskania pozwolenia: nadzór architektoniczny, opracowanie projektów oznakowania lokalu i mebli, opracowanie dokumentacji i doprowadzenie do uzyskania pozwolenia na prowadzenie apteki
 • Etap przed uruchomieniem: negocjacje warunków handlowych w hurtowniach, pomoc przy zatowarowaniu apteki, opracowanie i przeprowadzenie akcji marketingowej do uruchomienia apteki
 • Etap po uruchomieniu apteki: praca na know – how sieci „Bliska Apteka”(otrzymanie w pełni przygotowanego i sprawdzonego przez wiele lat funkcjonowania na rynku modelu biznesowego „Bliska Apteka”, korzystanie z wszechstronnej wiedzy pracowników sieci, bieżąca opieka i wsparcie podczas prowadzenia apteki, szkolenia bieżące personelu

Zapewniamy

 • Zmniejszenie ryzyka wynikającego z samodzielnej działalności apteki
 • Dostęp do niskich cen towarów co przekłada się na wyższą marżę
 • Gwarancję i wyłączność terytorialną
 • Brak presji związanej z umową franczyzową i możliwość elastycznego jej rozwiązania w przypadku niskiego poziomu zadowolenia franczyzobiorcy
 • Brak kar i obowiązków obrotowych
 • Wszechstronną pomoc i doradztwo

Jako wariant dodatkowy istnieje możliwość przejęcia zarządzania apteką przez regionalnych menadżerów sieci „Bliska Apteka”

Przewidywana suma inwestycji
 • Opłata wstępna jest ustalana indywidualnie – dostosowana do możliwości inwestora
 • Opłata stała w wysokości od 0,2 % miesięcznie, liczona od wartości netto miesięcznego obrotu franczyzowej apteki
 • Koszty lokalu i wyposażenia wahają się od 3 – 130 tys w zależności od tego czy apteka już funkcjonuje i jaki wystąpi zakres prac dostosowawczych lokalu
Podstawowe wymagania sieci

Naszym franczyzobiorcą może zostać każdy przedsiębiorca, który:

 • wyraża gotowość prowadzenia apteki pod marką „Bliska Apteka”
 • zaakceptuje cele i zasady funkcjonowania systemu franczyzowego zapisane w umowie franczyzowej
 • posiada środki finansowe umożliwiające dostosowanie lokalu do działalności apteki, bądź zmiany wizerunku istniejącej
 • prowadzi własną działalność gospodarczą,(jako osoba fizyczna lub formie spółki osobowej albo kapitałowej), ewentualnie jest gotowy do szybkiego jej założenia
 • spełnia wymogi formalne, związane z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie apteki
Informacje o franczyzodawcy
Kaempharm Consulting Sp. z o.o.
01- 466 Warszawa ul. Powstańców Śląskich 80a
(85) 74 74 760
warszawa.biuro@bliskaapteka.pl
www.grupabliskaapteka.pl
Osoba do kontaktu dla kandydatów

warszawa.biuro@bliskaapteka.pl

Dowiedz się więcej
Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do franczyzodawcy.
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Telefon kontaktowy *
E-mail *
Jeżeli widzisz poniższe pole to pozostaw je puste.

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów. Przed podpisaniem umowy o współpracy każdy kandydat powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty każdej z firm. Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.