Expense Reduction Analysts

Logo Expense Reduction Analysts
Informacje o systemie franczyzowym
Opis systemu franczyzowego

Expense Reduction Analysts to największa na świecie firma, która pomaga przedsiębiorstwom w redukcji kosztów operacyjnych. Zwłaszcza pozostałych kosztów operacyjnych, które nie są związane z zasadniczą działalnością przedsiębiorstwa (media, energia, transport, marketing, usługi bankowe, telekomunikacja i wiele innych).

Firma powstała 1992 roku w Wielkiej Brytanii. Aktualnie współpracuje z nią ponad 700 partnerów w 25 krajach, w tym pięciu franczyzobiorców w Polsce.

Klienci ERA nie ponoszą żadnego ryzyka finansowego związanego z prowadzonym projektem. Opłaty pobierane są w oparciu o zasadę "no cure - no pay" - po udowodnieniu oszczędności. Przychód doradczy to udział (50%) w wygenerowanych oszczędnościach Klientów. 

Wiedza specjalistyczna ekspertów Expense Reduction Analysts obejmuje blisko 40 kategorii kosztów. Począwszy od 1992 roku Expense Reduction Analysts ma na swoim koncie ponad 18 tys. przeprowadzonych projektów a przeciętna redukcja kosztów kształtuje się na poziomie 20 proc. W Polsce ERA ma już na swoim koncie ponad 250 wykonanych projektów. 

Do klientów Expense Reduction Analysts należą małe, średnie przedsiębiorstwa oraz międzynarodowe korporacje z praktycznie wszystkich sektorów gospodarki m.in. IKEA, Deloitte, Uniwersytet SWPS, NOVOL, SGB Bank SA, Decathlon, SAMAG i tysiące innych firm.

Franczyzobiorcami Expense Reduction Analysts z reguły zostają osoby, które już osiągnęły sukces zawodowy, pracując w korporacjach na wysokich stanowiskach. A teraz pragną przejść na swoje.

Franczyzobiorca marki zapłaci 39,9 tys. euro za licencję. W ramach opłaty licencyjnej będzie miał zapewnione szkolenie w centrali w Wielkiej Brytanii. Otrzyma też m.in. szczegółowe know-how prowadzenia biznesu pod marką Expense Reduction Analysts, metod pracy, dostęp do bazy klientów (łącznie z bazą potencjalnych klientów z Polski i innych krajów europejskich). Może też liczyć na stałą pomoc w prowadzeniu biznesu oraz coaching doświadczonego partnera ERA w ciągu pierwszych sześciu miesięcy prowadzenia działalności.

Franczyzobiorcy Expense Reduction Analysts często współpracują ze sobą, tworząc krajowe i międzynarodowe zespoły przy realizacji projektów dla Klientów. Pozwala to każdemu doradcy skupić się na swoich mocnych stronach, a jednocześnie skorzystać ze specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności innych partnerów. Klienci Expense Reduction Analysts mają pewność, że otrzymują najlepsze rozwiązania biznesowe skrojone na miarę ich potrzeb ze względu na zasób wiedzy dostępnej w sieci Expense Reduction Analysts.

Jednostki franczyzowe

Sieć liczy ponad 700 partnerów świadczących usługi w 25 krajach, w tym 5 franczyzobiorców w Polsce.  Za granicą franczyzobiorcy Expense Reduction Analysts działają w Europie, USA, Kanadzie, Ameryka Południowej i Australii, w tym także w kraje sąsiadujących z Polską: Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina).

Informacje dla franczyzobiorcy
Wsparcie dla franczyzobiorcy
  • Unikalny know-how oraz system wsparcia działalności obejmujący m.in. dostęp do metodyki pracy, baza ponad 18 tys. zrealizowanych projektów, system informatyczny.
  • Dziesięciodniowe szkolenie wstępne na terenie Wielkiej Brytanii oraz coaching doświadczonego partnera Expense Reduction Analysts w ciągu pierwszych sześciu miesięcy prowadzenia działalności.
  • Udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez franczyzodawcę.
  • Pełne wsparcie marketingowe.
  • Opieka merytoryczna ze strony franczyzodawcy.
Przewidywana suma inwestycji

Kwota inwestycji związana z zakupem licencji franczyzowej wynosi 39,9 tys. euro.

Informacje o franczyzodawcy
E R Associates (Poland) Ltd.
Suite 24, 40 Churchill Square, Kings Hill, West Malling, Kent ME19 4YU, United Kingdom
+48 570 375 447, +48 (22) 560 80 36
lsidelnyk@franchising.pl
en.expensereduction.com/join-our-team/recruitment/
Osoba do kontaktu dla kandydatów

Liliya Sidelnyk

Serdecznie zapraszamy na webinar organizowany przez Franczyzodawcę. Kliknij ten link i zgłoś swój udział w spotkaniu.

Firma jest członkiem Polskiej Organizacji Franczyzodawców
Dowiedz się więcej
Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do franczyzodawcy.
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Telefon kontaktowy *
E-mail *
Jeżeli widzisz poniższe pole to pozostaw je puste.

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów. Przed podpisaniem umowy o współpracy każdy kandydat powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty każdej z firm. Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.